ความเชื่อผิดๆของคนไทยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ เรื่องที่ 4

ความเชื่อที่ว่าเมื่อเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้ว พอได้รับยาจากแพทย์ไปทานเพื่อลดความดันโลหิตแล้ว พอความดันลงแล้วให้หยุดยาความดันเลย เพราะถ้ากินยานานๆแล้วจะเป็นอันตรายต่อตับและไตได้ ความเชื่อดังกล่าวเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ (โดยเฉพาะคนที่สูงอายุ) มักเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่เรียกว่า Essential Hypertension คือเป็นความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุที่แน่นอนที่จะสามารถแก้สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้...

Read More

ความดันโลหิตสูงสัมพันธ์กับการเสื่อมของสมอง

นักวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกา ทำการศึกษาผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 45 ปี ขึ้นไปจำนวน 20,000 คน ที่มีความดันตัวล่าง (ไดแอสโตลิก) สูง พบว่ามีความเสี่ยงในการมีภาวะสมองเสื่อมมากกว่าคนทั่วไป คือ เสื่อมทั้งในด้านความจำ และความคิด อ่านบทความทั้งหมดได้ที่ medicalnewstoday.com...

Read More
โรคความดันโลหิตสูง…ภัยเงียบที่ฆ่าคนไทยจำนวนมากทุกๆ ปี
Mar17

โรคความดันโลหิตสูง…ภัยเงียบที่ฆ่าคนไทยจำนวนมากทุกๆ ปี

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) คืออะไร คือภาวะความผิดปกติที่เกิดจากการมี ความดันตัวบน (Systolic BP) และความดันตัวล่าง (Diastolic BP) สูงกว่าค่าปกติต่อเนื่อง หรือเป็นพักๆ โดยทั่วไปเราให้ค่าปกติของ Systolic BP ต้องไม่เกิน 140 mm ปรอท และค่า Diastolic BP ต้องไม่เกิน 90 mm ปรอท ถ้าสูงเกินกว่านี้เราถือว่ามีความดันโลหิตสูง อันตรายของโรคนี้คือผลที่เกิดขึ้นในระยะยาว จากภาวะความดันโลหิตสูงที่มีต่ออวัยวะภายในของเราคือ ต่อ สมอง ตา หัวใจ ไต...

Read More