LGV อีกชื่อหนึ่งที่ไม่ใช่ พลังงานใส่รถยนต์
Apr02

LGV อีกชื่อหนึ่งที่ไม่ใช่ พลังงานใส่รถยนต์

โรค LGV (Lymphogranuloma Venereum) หรือโรค ฝีมะม่วง โรค LGV เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า Clamydia trachomatis (Serovars L1, L2, L3) อาการสำคัญของโรคนี้คือ มีต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณขาหนีบโต ปวด และมักจะเป็นข้างเดียว, มีแผลที่หายได้เองที่บริเวณองคชาติ หรือหนังหุ้มปลายองคชาติ ตรงตำแหน่งที่ได้รับเชื้อ อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ รอยโรคนี้อาจจะหายไปแล้วก็ได้ การได้รับเชื้อเข้าที่ทางทวารหนัก...

Read More