คำแนะนำโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ไข้ชิคุนกุนยา: Chikungunya Fever) ในหญิงมีครรภ์
Mar17

คำแนะนำโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ไข้ชิคุนกุนยา: Chikungunya Fever) ในหญิงมีครรภ์

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya Fever) จะมีผลต่อการตั้งครรภ์ได้อย่างไรบ้าง ? หญิงตั้งครรภ์มีโอกาสจะติดเชื้อได้ทุกระยะของอายุครรภ์ ถ้าถูกยุงลายที่มีเชื้อไวรัสชิคุนกุนยากัด และทำให้มีอาการของโรค คือ มีไข้สูง มีปวดข้อ/ข้อบวม มีผื่นขึ้น ร่วมกับอาการอื่นๆ ได้ โอกาสที่เชื้อจะผ่านจากแม่ไปยังลูกมีน้อยมากในระยะแรกๆ ของการตั้งครรภ์จนถึงระยะใกล้คลอด (Near Term) แต่ถ้าแม่ได้รับเชื้อในระยะสุดท้ายของการตั้งครรภ์ (สัปดาห์ที่ 35 – 40)...

Read More
มารู้จักเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Flu) กันเถอะ
Oct30

มารู้จักเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Flu) กันเถอะ

ไข้หวัดใหญ่ หรือที่เรารู้จักกันในภาษาอังกฤษว่า Influenza หรือ Flu ชื่อนี้มาจากภาษาอิตาเลี่ยน ซึ่งมีความหมายเป็นภาษาอังกฤษว่า Influence คือแปลเป็นไทยว่า มีอิทธิพลต่อ เชื้อไข้หวัดใหญ่เป็นเชื้อที่มีการติดต่อง่ายมาก เป็นเชื้อไวรัสกลุ่ม RNA Virus อยู่ใน Family Orthomyxoviridae เชื้อนี้มักมีการติดต่ออยู่ในสัตว์พวกนก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อาการที่พบบ่อยๆของโรคนี้ก็คือ อาการไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ ปวดตามกล้ามเนื้อ ปวดหัวอย่างรุนแรง ไอ...

Read More
ไข้หวัดใหญ่ 2009 ระบาด พึ่งใครก็ไม่ได้ พึ่งตนเองกันเถอะ!
Aug06

ไข้หวัดใหญ่ 2009 ระบาด พึ่งใครก็ไม่ได้ พึ่งตนเองกันเถอะ!

อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน เป็นสิ่งที่เราทุกคนพึงกระทำก่อนที่จะหวังพึ่งคนอื่น เมื่อโรคภัยมาถึง ตัวเราเท่านั้น ที่เป็นที่พึ่งได้ในทันที และทันการ การป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 1. การป้องกันจากภายใน หมาย ความถึงว่า เราต้องเสริมสร้างร่างกายของเราให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ ถ้าเรามีสภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ภูมิต้านทานภายในร่างกายของเราโดยทั่วไปก็พร้อมที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคทั้ง หลาย รวมถึงไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ 2009 ด้วย...

Read More