โรคหัด (Measle)
Mar17

โรคหัด (Measle)

โรคนี้เกิดจากเชื้อ Paramyxovirus ในปัจจุบันโรคนี้มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพที่สามารถป้องกันโรคนี้ได้ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีการระบาดของโรคนี้อยู่บ้าง ในหมู่ของคนที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือคนที่ไม่เคยมีภูมิคุ้มกันจากโรคนี้ อาการของโรคนี้ หลังจากที่คนไข้ได้รับเชื้อนี้เข้าไปในร่างกายแล้ว 10-12 วัน จะเริ่มมีอาการคือ มีไข้ปานกลาง มีคัดจมูก น้ำมูกไหล ไอ ตาแดง(อย่างไม่มีขี้ตา) เด็กจะมีอาการอ่อนเพลียมาก และเบื่ออาหาร ประมาณวันที่ 3-4...

Read More
อย่ากลัวไข้หวัดใหญ่จนลืม….โรคไข้เด็งกิ่ว และไข้เลือดออกเด็งกิ่ว
Mar17

อย่ากลัวไข้หวัดใหญ่จนลืม….โรคไข้เด็งกิ่ว และไข้เลือดออกเด็งกิ่ว

จากกระแสการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 ในตอนนี้ ทำให้คนบางกลุ่มลืมนึกถึงโรค โรคหนึ่งที่คร่าชีวิตคนไทยอยู่ทุกๆ ปี และมีการระบาดเป็นหย่อมๆ ทั่วทั้งประเทศทั้งปี โรคนั้นคือ โรคไข้เด็งกิ่ว และไข้เลือดออกเด็งกิ่ว โรคนี้ก็จัดเป็นโรคระบาดที่สำคัญโรคหนึ่งในประเทศของเรา โรคระบาดนั้นหัวใจในการลดความรุนแรงของการระบาดและลดอัตราการตายของประชากร ก็คือ การเรียนรู้ทำความเข้าใจในโรคนั้นๆ วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องโรคนี้ให้ฟังกันครับ...

Read More
โรคหัดกุหลาบ (Roseola infantum,Exanthem subitum)
Mar17

โรคหัดกุหลาบ (Roseola infantum,Exanthem subitum)

โรคนี้ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส Human herpes virus 6 และส่วนน้อยเกิดจากเชื้อ Human herpes virus 7 โรคนี้พบเป็นกันมากในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี อาการของโรค มีอาการไข้สูงมากอย่างเฉียบพลัน โดยไม่มีอาการอื่นๆทั้งในระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร ไข้จะประมาณ 2-5 วันแล้วตามมาด้วยระยะผื่นคือ จะมีผื่นจุดเล็กๆสีชมพู นูนเล็กน้อย เริ่มต้นที่ตัว แล้วกระจายไปแขนและขา ผื่นนีจะไม่คัน ไม่เจ็บปวด และจะดำรงอยู่ประมาณ 1-2...

Read More
Scarlet fever โรคผื่นในเด็กที่ผู้ปกครองควรรู้จัก
Mar17

Scarlet fever โรคผื่นในเด็กที่ผู้ปกครองควรรู้จัก

เป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบติดเชื้อ แบคทีเรียที่ชื่อว่า Streptococcus pyogenes <Strep group A> มักจะพบในเด็กวัยเรียน  แต่ก็พบในคนวัยอื่นๆได้  เป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ง่ายมาก แต่สามารถลดความเสี่ยงในการติดต่อกันได้ด้วยการมีสุขอนามัยที่ดี เช่น การล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ การติดเชื้อชนิดนี้สามารถติดเชื้อที่รอบๆก้นและรอบๆบริเวณอวัยวะเพศหญิงได้ การติดเชื้อนี้สามารถนำไปสู่การเป็นโรค Rheumatic fever...

Read More
โรคไข้ ชิคุนกุนยา โรคชื่อประหลาดที่คนไทยควรรู้จัก
Mar17

โรคไข้ ชิคุนกุนยา โรคชื่อประหลาดที่คนไทยควรรู้จัก

โรคไข้ชิคุนกุนยา โรคนี้เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya Virus) โดยเชื้อนี้เข้าสู่ร่างกายมนุษย์โดยมนุษย์ถูกยุงลายที่มีเชื้อนี้กัด เชื้อไวรัส ชิคุนกุนยานี้ ถูกนักวิทยาศาสตร์พบและแยกเชื้อออกมาได้ครั้งแรก จากเลือดของผู้ป่วยที่ เป็นไข้ที่ประเทศ แทนซาเนีย ในปี คศ. 1953 และตั้งแต่นั้นมาก็เป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดของโรคนี้ออกไปส่วนต่างๆ ของโลก ทั้งในทวีปเอเชียและแอฟริกา และล่าสุดนี้เริ่มพบในบางแหล่งเล็กๆ ของทวีปยุโรป...

Read More
โรคหัดเยอรมัน (German measle)
Mar17

โรคหัดเยอรมัน (German measle)

หัดเยอรมัน เป็นโรคหัดที่อ่อนกว่า โรคหัด measle โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า Rubivirus โรคนี้ติดต่อกันทางน้ำมูกน้ำลาย จากคนที่ป่วยสู่คนที่ไม่ป่วย โรคนี้สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน หลังจากที่ผู้ป่วยได้รับเชื้อนี้เข้าไปในร่างกายประมาณ 14-21 วัน ก็จะเริ่มมีอาการไข้อ่อนๆ ปวดตามตัวตามข้อแต่ไม่มาก ปวดหัวบ้าง เยื่อบุตาอักเสบแดงแต่ไม่มีสารคัดหลั่งจากตา และมีผื่นสีชมพูจางๆคันเล็กน้อยขึ้นที่หน้า หลังหูแล้วกระจายมาตามตัว แขนขา...

Read More