หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศไม่เปิด สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนควรรู้
Mar17

หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศไม่เปิด สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนควรรู้

ภาวะนี้เป็นภาวะที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ บ่อยครั้งจะมีพ่อแม่พาลูกมาปรึกษาเรื่องที่ลูกมีปัญหา เจ็บบริเวณปลายอวัยวะเพศชาย และบางครั้งมีหนองไหล หรือหนองซึม เมื่อตรวจร่างกายเด็กบริเวณอวัยวะเพศพบว่า หนังหุ้มปลายของอวัยวะเพศของเด็กยังไม่เปิด จึงทำให้เกิดการหมักหมมอยู่ภายในช่อง ที่อยู่ระหว่างหัวของอวัยวะเพศและหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ อันเกิดจากการไม่ได้ล้างภายในนั้นเลยมาตลอดชีวิตจนถึงวันที่มาหาหมอ และเมื่อมีน้ำปัสสาวะไหลซึมเข้าไป...

Read More