วิตามินซี และ ไข้หวัด (Vitamin C and Common Cold)
Mar17

วิตามินซี และ ไข้หวัด (Vitamin C and Common Cold)

ในปัจจุบันมีการกล่าวขวัญกันถึงเรื่องประโยชน์ของวิตามินซี ต่อการรักษาและป้องกันไข้หวัดกันมาก จนบางคนหันไปกินวิตามินซีขนาดสูงทันทีที่เริ่มมีอาการไข้หวัด หรือบางคนถึงขนาดที่ว่ากินวิตามินซีขนาดสูงคือประมาณ 1000 mg ทุกวันเพื่อป้องกันไข้หวัด หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพหลายชนิด นำเอาวิตามินซีเข้าไปผสมและอ้างสรรพคุณเพื่อป้องกันไข้หวัดได้ วิตามินซี มีการถูกนำมาโฆษณาชวนเชื่อเรื่องสรรพคุณในการรักษาไข้หวัดหรือป้องกันไข้ หวัดครั้งแรกเมื่อปี...

Read More