ผื่นของทารกชนิดนี้…ชื่อเรียกยาก, หน้าตาผื่นน่ากลัว…แต่หายได้เอง
Mar17

ผื่นของทารกชนิดนี้…ชื่อเรียกยาก, หน้าตาผื่นน่ากลัว…แต่หายได้เอง

Erythema Toxicum Neonatorum เป็นผื่นแดงที่มีตุ่มใสอยู่ตรงกลาง พบได้ในทารกแรกเกิด เป็นภาวะที่เกิดขึ้นชั่วคราว และไม่อันตราย หายได้เอง การระบาดวิทยา อายุ : เด็กแรกเกิด เพศ : ชาย=หญิง ความชุก : ยังไม่แน่นอนนัก บางรายงานพบว่าความชุกอยู่ระหว่าง 4.5 – 70% ของเด็กทารกแรกเกิดที่คลอดครบกำหนด, พบได้น้อยลงในทารกที่คลอดก่อนกำหนด พยาธิสรีระวิทยา สาเหตุของภาวะนี้ยังไม่เป็นที่รู้กัน  แต่การที่พบว่าเป็นภาวะที่เกิดจากขบวนการที่มี  Eosinophillic...

Read More
การติดเชื้อเริมในทารกแรกเกิด (Neonatal Herpes Simplex Virus Infection)
Mar17

การติดเชื้อเริมในทารกแรกเกิด (Neonatal Herpes Simplex Virus Infection)

การติดเชื้อเริมในทารกแรกเกิด (Neonatal Herpes Simplex Virus Infection) การติดเชื้อ Herpes Simplex Virus หรือ เชื้อเริม ในเด็กแรกเกิด บ่อยครั้งเราพบว่าโรคนี้ เป็นโรคที่มีอันตรายถึงชีวิต ที่เกิดกับเด็กทารกแรกเกิดที่คลอดทางช่องคลอด ที่มารดามีการติดเชื้อเริม  (Herpes Simplex) ที่อวัยวะเพศขณะคลอด การติดเชื้อเริมในทารกแรกเกิด มีรูปแบบทางคลินิก ค่อนข้างกว้าง  ซึ่งอาจจะแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ การติดเชื้อจำเพาะที่...

Read More