มาเรียนรู้ภาวะหัวใจโตกันเถอะครับ
Mar17

มาเรียนรู้ภาวะหัวใจโตกันเถอะครับ

ภาวะหัวใจโต เป็นอาการแสดงของโรคที่แอบแฝงอยู่ภายใน โดยที่ตัวมันเองไม่ใช่ตัวโรคเอง ภาวะนี้หมายถึง การที่หัวใจมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 50% ของเส้นผ่าศูนย์กลางของทรวงอกระดับกระดูกซี่โครง ภาวะนี้หัวใจจะมีขนาดโตขึ้น ผนังหัวใจหนาขึ้น ทำให้ช่องในหัวใจในการบรรจุเลือดลดลง เป็นผลให้หัวใจต้องทำงานมากขึ้นในการที่จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย การเรียนรู้อาการและอาการแสดงของภาวะหัวใจโตเป็นสิ่งที่สำคัญมากในคนที่เป็น โรคหัวใจ หรือญาติๆ...

Read More

ความดันโลหิตสูงสัมพันธ์กับการเสื่อมของสมอง

นักวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกา ทำการศึกษาผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 45 ปี ขึ้นไปจำนวน 20,000 คน ที่มีความดันตัวล่าง (ไดแอสโตลิก) สูง พบว่ามีความเสี่ยงในการมีภาวะสมองเสื่อมมากกว่าคนทั่วไป คือ เสื่อมทั้งในด้านความจำ และความคิด อ่านบทความทั้งหมดได้ที่ medicalnewstoday.com...

Read More
โรคความดันโลหิตสูง…ภัยเงียบที่ฆ่าคนไทยจำนวนมากทุกๆ ปี
Mar17

โรคความดันโลหิตสูง…ภัยเงียบที่ฆ่าคนไทยจำนวนมากทุกๆ ปี

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) คืออะไร คือภาวะความผิดปกติที่เกิดจากการมี ความดันตัวบน (Systolic BP) และความดันตัวล่าง (Diastolic BP) สูงกว่าค่าปกติต่อเนื่อง หรือเป็นพักๆ โดยทั่วไปเราให้ค่าปกติของ Systolic BP ต้องไม่เกิน 140 mm ปรอท และค่า Diastolic BP ต้องไม่เกิน 90 mm ปรอท ถ้าสูงเกินกว่านี้เราถือว่ามีความดันโลหิตสูง อันตรายของโรคนี้คือผลที่เกิดขึ้นในระยะยาว จากภาวะความดันโลหิตสูงที่มีต่ออวัยวะภายในของเราคือ ต่อ สมอง ตา หัวใจ ไต...

Read More