6 วิธีการลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านม
Oct12

6 วิธีการลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านม

โรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตนั้น (Lifestyle disease) เป็นผลมาจากการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม โรคเหล่านี้เป็นโรคที่เกิดจากการมีนิสัยและพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพที่กระทำในชีวิตประจำวัน โรคเหล่านี้ก็เช่น โรคปอดที่เกิดจากการสูบบุหรี่ โรคตับที่เกิดจากการดื่มสุรา แต่โรคมะเร็งนั้นไม่ใช่โรคในกลุ่ม โรคที่เกิดจากการใช้ชีวิต (Lifestyle disease) เสียทีเดียว แต่มะเร็งบางอย่าง การใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม ก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งนั้นได้...

Read More
มารู้จักมะเร็งองคชาติ กันดีกว่าครับ
Apr07

มารู้จักมะเร็งองคชาติ กันดีกว่าครับ

มะเร็งขององคชาติ เป็นมะเร็งที่พบได้น้อย เกิดจากเซลล์ของอวัยวะเพศชาย (องคชาติ) มีการแบ่งตัวมากกว่าปกติอย่างไม่สามารถควบคุมได้ บางครั้งเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งที่องคชาติสามารถกลายไปเป็นเซลล์มะเร็งได้เช่นกัน สาเหตุของมะเร็งองคชาตินั้นเรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน แต่มีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่ทำให้เรามีโอกาสเป็นมะเร็งที่องคชาติได้มากขึ้น เช่น คนที่ไม่ได้ทำการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศมีโอกาสเป็นมะเร็งองคชาติได้มากกว่าคนที่ขลิบ เชื้อไวรัส HPV...

Read More