มาเลิกการสูบบุหรี่ด้วยยาช่วยเลิกบุหรี่ โคเมม ( Quomem ) กันเถอะ
Mar17

มาเลิกการสูบบุหรี่ด้วยยาช่วยเลิกบุหรี่ โคเมม ( Quomem ) กันเถอะ

มาเลิกการสูบบุหรี่ด้วยยาช่วยเลิกบุหรี่ โคเมม (Quomem) กันเถอะบทความนี้ผมเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ของผมเองในการรักษาผู้ป่วยที่ติด บุหรี่ และจากข้อมูลเอกสารที่บริษัทที่ผลิตยาทำการแจกมา ผมเขียนบทความนี้เพื่อหวังว่าอาจจะช่วยผู้ป่วยบางรายให้สามารถเลิกบุหรี่ได้ ด้วยตนเอง (โดยการใช้ยาช่วยประกอบการหยุดบุหรี่) โดยที่ผมไม่ได้รับผลประโยชน์ ใดๆเลยจากบริษัทผู้ผลิตหรือจำหน่ายยาตัวนี้เลย ทำไมต้องหยุดบุหรี่?...

Read More
มารู้จักเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Flu) กันเถอะ
Oct30

มารู้จักเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Flu) กันเถอะ

ไข้หวัดใหญ่ หรือที่เรารู้จักกันในภาษาอังกฤษว่า Influenza หรือ Flu ชื่อนี้มาจากภาษาอิตาเลี่ยน ซึ่งมีความหมายเป็นภาษาอังกฤษว่า Influence คือแปลเป็นไทยว่า มีอิทธิพลต่อ เชื้อไข้หวัดใหญ่เป็นเชื้อที่มีการติดต่อง่ายมาก เป็นเชื้อไวรัสกลุ่ม RNA Virus อยู่ใน Family Orthomyxoviridae เชื้อนี้มักมีการติดต่ออยู่ในสัตว์พวกนก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อาการที่พบบ่อยๆของโรคนี้ก็คือ อาการไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ ปวดตามกล้ามเนื้อ ปวดหัวอย่างรุนแรง ไอ...

Read More
ไข้หวัดใหญ่ 2009 ระบาด พึ่งใครก็ไม่ได้ พึ่งตนเองกันเถอะ!
Aug06

ไข้หวัดใหญ่ 2009 ระบาด พึ่งใครก็ไม่ได้ พึ่งตนเองกันเถอะ!

อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน เป็นสิ่งที่เราทุกคนพึงกระทำก่อนที่จะหวังพึ่งคนอื่น เมื่อโรคภัยมาถึง ตัวเราเท่านั้น ที่เป็นที่พึ่งได้ในทันที และทันการ การป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 1. การป้องกันจากภายใน หมาย ความถึงว่า เราต้องเสริมสร้างร่างกายของเราให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ ถ้าเรามีสภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ภูมิต้านทานภายในร่างกายของเราโดยทั่วไปก็พร้อมที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคทั้ง หลาย รวมถึงไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ 2009 ด้วย...

Read More