น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

kingpassaway
ภู  เขาสูง แผ่นดินกว้าง ลำธารหลาก
มิ  ได้มาก เกินพระทัย ทรงไปถึง
พล  เมือง ผู้ยากไร้ ให้คำนึง
ม  หาคุณ จึงหลั่งไหล ไปสุดแดน
หา  ที่ไหน มีบ้าง ในโลกนี้
รา  ชาที่ มีจิต คิดหวงแหน
ชา  ตะงาน หลากหลาย ถึงชายแดน
รักมาก  แสน สุดหัวใจ ไทยทุกคน

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า www.medicarezine.com

Author: drdragon

Share This Post On
Share This