มารู้จักธรรมชาติของการมีเพศสัมพันธ์ กันดีกว่าครับ

Sexual response cycle หมายถึง ลำดับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและอารมณ์ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง กำลังถูกกระตุ้นทางเพศ หรือมีส่วนร่วมอยู่ในกิจกรรมที่มีการกระตุ้นทางเพศ กิจกรรมที่มีการกระตุ้นทางเพศอาจหมายรวมถึง ในขณะที่มีเพศสัมพันธ์จริงๆ หรือการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง (Masturbation) ด้วยก็ได้

การเรียนรู้ถึง “วงรอบ” ของการตอบสนองทางเพศของเร ในระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์ จะช่วยทำให้เราสามารถมีความเข้าใจถึงขบวนการดังกล่าว สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างเราและคู่นอนของเราให้มากขึ้น และถ้ามีปัญหาทางเพศใดๆ เราจะได้ใช้ความรู้นี้มาช่วยแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างถูกต้อง และได้โดยง่าย

Sexual Response Cycle

มี 4 ระยะคือ

 • ระยะที่ 1: Excitement (ระยะตื่นตัวปลุกเร้าหรือ ระยะไต่สวรรค์)
 • ระยะที่ 2: Plateau (ระยะต่อเนื่อง ราบเรียบหรือระยะล่องลอยชมสววรค์)
 • ระยะที่ 3: Orgasm (ระยะถึงจุดสุดยอด หรือ ถึงสวรรค์ชั้นสูงสุด)
 • ระยะที่ 4: Resolution (ระยะลงจากสวรรค์มาพักฟื้น)

ทั้งผู้หญิงและผู้ชายจะประสบกับระยะทั้งสี่นี้เหมือนกันทุกคน แต่จะมีความแตกต่างกันในด้านของเวลา ที่แต่ละคนใช้ในแต่ละระยะไม่เท่ากัน ยกตัวอย่าง เช่น เราจะพบได้ไม่บ่อยนัก ที่ผู้มีเพศสัมพันธ์กันจะมีระยะ Orgasm (ระยะถึงจุดสุดยอด) ในเวลาเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้น ความเข้มข้นในการตอบสนองต่อการกระตุ้น และเวลาที่ใช้ในแต่ละระยะของวงรอบของแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันออกไป การเข้าใจความแตกต่างนี้ จะช่วยให้คู่นอนที่มีเพศสัมพันธ์กัน เข้าใจซึ่งกันและกันได้มากขึ้น เข้าใจถึงความแตกต่างในการตอบสนองทางร่างกาย และอารมณ์ และความเข้าใจนี้จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ทางเพศให้ดียิ่งขึ้นด้วย

sexual-response-cycle

ระยะที่ 1: Excitement (ระยะตื่นตัวปลุกเร้า หรือระยะไต่สวรรค์)

ระยะนี้มีลักษณะที่จำเพาะหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (ระยะนี้อาจจะใช้เวลาตั้งแต่เป็นนาที หลายนาที ถึงเป็นชั่วโมง หรือหลายชั่วโมง)

 • กล้ามเนื้อมีการตึงตัวมากขึ้น
 • หัวใจเต้นเร็วขึ้น การหายใจหายใจแรงและเร็วขึ้น
 • ผิวหนังมีสีแดงมากขึ้น โดยเฉพาะที่หลังและหน้าอก
 • หัวนมแข็งขึ้น ตั้งชันมากขึ้น
 • เลือดไปเลี้ยงบริเวณอวัยวะเพศมากขึ้น ส่งผลให้มีการบวมขึ้นของ คลิทตอริส (Clitoris) และแคมเล็กหรือแคมใน (Labia Minora) ของผู้หญิง และการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย
 • มีน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดมากขึ้น
 • เต้านมของผู้หญิงจะอิ่มเต็มมากขึ้น (บวม) และผนังช่องคลอดก็จะบวมมากขึ้นด้วย
 • ลูกอัณฑะของผู้ชายก็จะบวมมากขึ้น ถุงอัณฑะก็จะตึงแน่นมากขึ้น และเริ่มมีการหลั่ง สารน้ำหล่อลื่นออกมามากขึ้นด้วย

ระยะที่ 2: Plateau (ระยะต่อเนื่อง ราบเรียบ หรือระยะล่องลอยชมสววรค์)

ลักษณะจำเพาะของระยะนี้ก็คือ

 • สิ่งที่เกิดขึ้นในระยะที่ 1 เริ่มมีการเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นอีก
 • ผนังของช่องคลอด มีการบวมมากขึ้นอีก จนเปลี่ยนสีไปเป็นสีดำม่วง
 • คลิทตอริส (Clitoris) ของผู้หญิงจะมีความไวต่อความรู้สึกมากขึ้น จนถึงขนาดที่ว่า อาจจะเจ็บเมื่อแตะโดนเลยทีเดียว และตัวคลิทตอริส จะถูกดึงเข้าไปใน Clitoris Hood เพื่อป้องกันการโดนกระแทกหรือสัมผัส จากอวัยวะเพศชาย
 • ลูกอัณฑะ ถูกดึงรั้งให้สูงขึ้นภายในถุงอัณฑะ
 • อัตราการหายใจ อัตราการเต้นของหัวใจ และความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น
 • มีการหดเกร็งตัวของกล้ามเนื้อที่เท้า มือและหน้า
 • มีการตึงตัวของกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย

ระยะที่ 3: Orgasm (ระยะถึงจุดสุดยอด หรือ ถึงสวรรค์ชั้นสูงสุด)

ระยะนี้เป็นระยะที่สูงสุด ของวงรอบการตอบสนองทางเพศ Sexual Response cycle ระยะนี้เป็นระยะที่ใช้เวลาสั้นที่สุดคือ เพียงประมาณไม่กี่วินาที ระยะนี้มีลักษณะที่สำคัญคือ

 • มีการบีบรัดตัวของกล้ามเนื้ออย่างอัตโนมัติ นอกเหนือการควบคุมของจิตใจ (Involuntary Muscle Contraction)
 • อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต อัตราการหายใจ จะถึงจุดสูงสุดของมัน และร่างกายมีการใช้ออกซิเจนอย่างมากและรวดเร็ว
 • มีการหดเกร็งของกล้ามเนื้อที่เท้า
 • มีการปลดปล่อยพลังทางเพศ อย่างกะทันหันและพรั่งพรูและรวดเร็ว
 • ในผู้หญิงกล้ามเนื้อของช่องคลอดจะมีการหดเกร็งตัว และกล้ามเนื้อของมดลูกจะมีการหดตัวอย่างเป็นจังหวะ
 • ในผู้ชาย การหดตัวอย่างเป็นจังหวะของกล้ามเนื้อโคนอวัยวะเพศ ส่งผลให้มีการหลั่งน้ำอสุจิออกมา
 • จะมีผื่นแดง เกิดขึ้นทั่วตัว เรียกว่า Sex Flush

ระยะที่ 4: Resolution (ระยะลงจากสวรรค์มาพักฟื้น)

ในระยะนี้ส่วนต่างๆ ของร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในช่วงที่มีกิจกรรมทางเพศ ก็จะเริ่มค่อยๆ กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนของร่างกายที่มีการบวม เกร็งแข็ง ก็จะเริ่ม อ่อนตัวลง และสีก็จะกลับมาเป็นสีปกติของร่างกายส่วนนั้นๆ ในระยะนี้ผู้ผ่านเข้ามาถึงระยะนี้จะมีความรู้สึกเป็นสุข สบายตัว มีความผูกพันใกล้ชิดกับคู่ของตน และมีอาการอ่อนล้าด้วย

ในผู้หญิงบางคนสามารถกลับเข้าสู่ระยะ Orgasm (ระยะถึงจุดสุดยอด หรือถึงสวรรค์ชั้นสูงสุด) ได้อีกในระยะเวลาอันสั้น ถ้าได้รับการกระตุ้นทางเพศอีกอย่างต่อเนื่อง และผู้หญิงบางคนสามารถมี Orgasm ได้หลายๆ ครั้งติดกัน

ในทางตรงกันข้ามผู้ชาย จะไม่สามารถเข้าสู่ภาวะ Orgasm ได้อย่างต่อเนื่องกัน โดยจะต้องมีระยะเวลาในการฟื้นตัวสักระยะหนึ่งก่อน หลังการถึงจุดสุดยอดในแต่ละครั้ง เรียกระยะนี้ว่า ระยะพักฟื้น (Refractory Period) ในระหว่างระยะนี้ ผู้ชายจะไม่สามารถ เข้าสู่ภาวะถึงจุดสุดยอดได้ ต้องรอจนพ้นระยะ Refractory Period ก่อน ระยะเวลาของ Refractory Period ในแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่พบว่าระยะนี้จะยาวนานมากขึ้น เมื่อมีอายุมากขึ้น

Author: drdragon

Share This Post On
Share This