มารู้จักธรรมชาติของการมีเพศสัมพันธ์ กันดีกว่าครับ
May21

มารู้จักธรรมชาติของการมีเพศสัมพันธ์ กันดีกว่าครับ

Sexual response cycle หมายถึง ลำดับการเปลี่ยนแปลง ทางร่างกายและอารมณ์ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง ที่บุคคลหนึ่งบุคคลใด กำลังถูกกระตุ้นทางเพศ และมีส่วนร่วมอยู่ในกิจกรรม ที่มีการกระตุ้นทางเพศ กิจกรรมที่มีการกระตุ้นทางเพศ อาจหมายรวมถึง ในขณะที่มีเพศสัมพันธ์จริงๆ หรือการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง( Masturbation) ด้วยก็ได้

Read More