โรคผิวหนังที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ Razor Bump

common-adult-skin-problems-s10-photo-of-razor-bumps

Razor Bump เป็นรูปแบบหนึ่งของรูขุมขนอักเสบ หรือต่อมขนอักเสบ เป็นภาวะที่เกิดขึ้นบริเวณผิวหนัง ที่ผม หรือขนถูกตัดออกไปได้ไม่นานนัก มักจะเกิดขึ้นในบริเวณตำแหน่งของเครา โดยเฉพาะในบางคนนั้นมีขนหรือหนวดเคราที่ค่อนข้างแข็งแล้วก็คดงอ เมื่อผมหรือขนถูกตัดหรือดึงออกในตำแหน่งที่ต่ำกว่าปากรูขุมขน ขนหรือผมนั้นมีโอกาสที่จะงอกโค้งงอลงไปในรูขุมขน แทนที่จะงอกออกมานอกรูขุมขน ก่อให้เกิดตำแหน่งของการอักเสบบริเวณรูขุมขนนั้น

เพราะฉะนั้นการไม่โกนหนวดหรือขน ในลักษณะที่มากจนเกินไป (คือโกนจนขนหรือผมที่เหลือสั้นกว่าปากรูขุมขนนั้นๆ) เป็นสิ่งสำคัญ ในการป้องกันภาวะรูขุมขนอักเสบชนิดนี้

ที่มา: medicinenet.com

Author: drdragon

Share This Post On
Share This