โรคผิวหนังที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ สิว

common-adult-skin-problems-s12-photo-of-duo-acne-whitehead-blackhead

Acne Vulgaris หรือเรียกว่า สิว เป็นการเกิดขึ้นของตุ่มอักเสบหรือ Papule หรือตุ่มหัวหนองหรือ Pustule ที่บริเวณหน้า และบางครั้งบางคราวก็เกิดขึ้นที่หน้าอกและหลัง มันเกิดขึ้นในเด็กวัยรุ่นทุกคน เป็นส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ Comedone หรือสิวหัวดำ, ตุ่มอักเสบ Papule และตุ่มหัวหนอง Pustule สามารถเกิดขึ้นพร้อมพร้อมกัน มันไม่ใช่เป็นภาวะที่เกิดจากความสกปรกของผิวหนัง แต่เป็นผลมาจากฮอร์โมน ซึ่งเริ่มต้นที่จะมากขึ้นในช่วงวัยเข้าสู่วัยรุ่น หรือวัยเจริญพันธ์ โดยทั่วไปภาวะนี้อาจจะหายได้เมื่อถึงช่วงอายุประมาณ 20 ปี แต่ในบางครั้งก็อาจจะก่อให้เกิดแผลเป็น หรือมีสิวที่รุนแรง ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม ในบางรายก็เป็นสิวจนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ก็มี

ที่มา: medicinenet.com

Author: drdragon

Share This Post On
Share This