โรคไวรัส Zika
Mar26

โรคไวรัส Zika

ผู้ที่มีเชื้อโรคไวรัส Zika มักจะมีอาการคือมีไข้อ่อน มีผื่นขึ้นที่ผิวหนัง เยื่อบุตาอักเสบ ปวดกล้ามเนื้อและปวดข้อ วิงเวียนและปวดศีรษะ อาการเหล่านี้ปกติจะดำรงอยู่ประมาณ 2-7 วัน

Read More