ก้าวใหม่ทางวิทยาศาสตร์ ในการต่อสู่กับความชรา และโรคที่เกิดจากความชรา
Mar28

ก้าวใหม่ทางวิทยาศาสตร์ ในการต่อสู่กับความชรา และโรคที่เกิดจากความชรา

ความชรา (Aging) คือขบวนการต่อเนื่อง ที่มีตั้งแต่ก่อนที่เราจะเกิดออกจากครรภ์มารดา เป็นขบวนการที่เป็นผลพวงหรือผลข้างเคียงของการมีชีวิต เป็นขบวนการที่เกิดจากการถูกทำลาย (Damage) ของร่างกาย ตั้งแต่ระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ และระดับร่างกายโดยองค์รวม ในขบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายปกติ เป็นขบวนการที่ไม่ได้มีอันตรายมาตั้งแต่ต้น แต่จะส่งผลอันตรายชัดเจนขึ้น ในระยะเวลาที่ผ่านไปมากขึ้น เมื่อถึงจุดที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัว...

Read More