ความชราภาพในยุคดิจิตอล

domotic

Aging in the digital era: How new technology can impact care
(ความชราภาพในยุคดิจิตอล: เทคโนโลยีใหม่ๆ จะมีผลกระทบต่อการดูแลผู้สูงอายุอย่างไรในอนาคต)

เทคโนโลยีคืออะไร

1. เทคโนโลยี คือ การประยุกต์เอาความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการอุตสาหกรรมและทางเศรษฐกิจและแขนงอื่นๆใ นชีวิตมนุษย์
2. เทคโนโลยี คือ ความรู้และทักษะต่างๆ ของมนุษย์ ที่มนุษย์นำมาใช้ในอุตสาหกรรม ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ และชีวิตประจำวัน ดังนั้น เทคโนโลยีอาจจะเป็นได้ตั้งแต่ ก้อนหินสองก้อนที่มนุษย์สมัยโบราณ เอามากระทบกันเพื่อให้เกิดไฟ หรือก้อนหินที่มนุษย์โบราณเอามากะเทาะเปลือกของเมล็ดผลไม้ หรือแม้แต่ ไอโฟนที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันทุกวันนี้

Gerontechnology

Gerontechnology = Gerontology (ชราภาพวิทยา) + Technology (เทคโนโลยี) คือการนำเอาความรู้ เทคโนโลยี่ การค้นคว้า ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์เพื่อสร้างนวัตกรรม  ใช้เพื่อโอกาสที่ดีและอนาคตที่ดีของผู้สูงอายุ

Gerontechnology ประกอบไปด้วย

gerontechnologyก่อนที่เราจะมองภาพ ของการพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีออกอย่างเป็นภาพรวม และต่อเนื่อง เรามารู้จักคำต่างๆ ดังต่อไปนี้กันก่อนครับ

 • Web 1.0 = one way communication = เวบรุ่นเก่าที่สามารถเข้าไปอ่านได้อย่างเดียว ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกลับไปที่เวบไซด์ได้
 • Web 2.0 = 1.เวบรุ่นใหม่ ที่ผู้เข้าใช้บริการและผู้สนใจ สามารถข้าไปอ่าน และสามารถติดต่อสื่อสาร กลับไปที่เวบไซด์ได้ เป็นแบบ two way communication
 • Cloud Computing คือการที่มีคอมพิวเตอร์จำนวนมากมายหลายเครื่อง ออนไลน์ในอินเตอร์เนท ในช่วงเวลาเดียวกัน โยงใยการติดต่อสื่อสารกัน เป็นเหมือนใยแมลงมุม โดยหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์คือหนึ่ง Node เหมือน หนึ่งฝุ่นที่อยู่ในเมฆหมอกของควัน (Cloud)
 • Cyborg = Cybermetic Organism คือสิ่งมีชีวิตที่ได้รับพลังเพิ่ม หรือทำให้มีความสามรถมากกว่าที่เป็นอยู่เดิม จากการใส่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องกล หรือวงจรไฟฟ้าลงไปในส่วนของร่างกาย เช่น คนที่ใส่เครื่องช่วยฟัง ,คนที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ,คนที่ผ่าตัดใส่ข้อเทียมต่างๆ,คนที่ใช้เครื่องช่วยเดิน (Walker) เป็นต้น ดังจะเห็นได้ว่าในชีวิตประจำวันของเรา เราอยู่ท่ามกลาง มนุษย์ Cyborg โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยทีเดียว
 • Home Automation (also called Domotics) คือศาสตร์ของการทำบ้าน หรือที่อยู่อาศัย ให้มีระบบอัตโนมัติ ของเครื่องใช้ไม้สอย หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในบ้าน เพื่อความสะดวกสบาย และความปลอดภัย ของผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้าน

ยุคต่างๆ ของโลกในมุมมองของความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร

 • Isolation คือ ยุคที่มนุษย์อยู่กันอย่างแปลกแยก เป็นส่วนๆของใครของมัน ยังไม่รู้จักการติดต่อสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์กัน นี่คือยุคแรกๆของมนุษย์เรา
 • Exploration คือยุคที่มนุษย์เริ่มออกเดินทางค้นหา แสวงหาดินแดนใหม่ๆ และการติดต่อสื่อสารใหม่ๆ เช่น ยุคโคลัมบัสเดินทางไปค้นพบทวีปต่างๆ
 • Interconnectivity  (ยุค trade route) คือยุคที่มนุษย์เริ่มออกเดินทาง ติดต่อค้าขายเชื่อมโยงกัน ระหว่างทวีปต่างๆ
 • Mobility คือยุคที่มนุษย์ สามารถเดินทางติดต่อเชื่อมโยงกัน จากที่ต่างๆจุดต่างๆทั่วโลก ได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางเครื่องบิน
 • Connectivity คือยุคที่มนุษย์เริ่มใช้ อินเตอร์เนท
 • Hyperconnectivity คือยุคที่มนุษย์ติดต่อเชื่อมโยงกัน ทางอินเตอร์เนท อย่างมากมาย และหลากหลาย จนเป็น cloud computing

จากความก้าวหน้า ทางด้านเทคโนโลยี่ดังกล่าวข้างต้น ในยุคปัจจุบัน และเริ่มมีการ ประยุกต์เทคโนโลยี่ดังกล่าว มาใช้ในแง่ต่าง ๆของการดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะทางด้าน  Assistive  Technology (AT), Information and Communication Technology (ICT), จนมาถึง การรวมเอาสิ่งต่างๆ เหล่านี้ เข้ามาไว้ด้วยกัน จนเกิดเป็น  Smart Technology และเมื่อนำมาใช้ ในการสร้างตกแต่งบ้าน เราก็เรียก บ้านนั้นว่า Smart Home  เมื่อนำเอา Smart Home  มาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุ สามารถอยู่ในบ้านของตนเอง และในสิ่งแวดล้อมที่ตนเองคุ้นเคยได้นานขึ้น ไม่ต้องถูกส่งไปอยู่ในสถานดูแล และพักฟื้นคนชรา เช่น Adult Day care, Nursing Home เป็นต้น เราเรียกว่า แนวคิดแบบ Aging In Place

ตัวบ่งชี้ว่า คนสูงอายุในยุคใหม่จะใช้อินเตอร์เน็ทและเทคโนโลยีมากขึ้น

1. แง่มุมของร่างกาย

 • สุขภาพโดยรวม ของคนยุคใหม่ดีขึ้น
 • โรคเรื้อรังต่างๆ ได้รับการควบคุมได้ดีขึ้น
 • มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ ในการทำกิจกรรม ในกิจวัตรประจำวันได้ดีขึ้น
 • มีการสูญเสียการมองเห็น ของตาน้อยลง
 • มีการคงไว้ ของความสามารถในด้าน การเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น

2.แง่มุมทางจิตวิทยา

 • มีความกังวลน้อยลง
 • มีความซึมเศร้าน้อยลง
 • มีความสามารถทางการคิดดำรงอยู่นานขึ้น
 • มี active coping style
 • อินเตอเนทใช้ได้ง่ายขึ้น
 • มีมุมมองต่ออินเตอเนทที่ดีขึ้น

3.มุมมองทางสังคม

 • มีสังคมออนไลน์ที่ใหญ่ขึ้น
 • มีกิจกกรรมให้เข้าร่วมมากขึ้น
 • คนมีการศึกษามากขึ้น
 • มีสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น

 

Author: drdragon

Share This Post On
Share This