หลักคิดในการสร้างบ้านให้ผู้สูงอายุ
Nov28

หลักคิดในการสร้างบ้านให้ผู้สูงอายุ

Aging-In-Place Design หมายถึง แนวทางการออกแบบสร้างที่อยู่อาศัย ให้ผู้สูงอายุในรูปแบบที่ ให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่อาศัยในบ้านของตนเองได้ อย่าง ยาวนานยิ่งขึ้น ทำให้ไม่ต้องถูกส่งไปอยู่ในสถานที่ที่จัดไว้ให้ผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่บ้านของตนเอง เช่น โรงพยาบาล สถานรับเลี้ยงคนชรา แบบ Day care หรือ Nursing home เป็นต้น โดยหลักการ จะออกแบบเน้นในเรื่อง ความสะดวกสบาย ความปลอดภัยของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัย หลักการ Aging-In-Place Design...

Read More
ความชราภาพในยุคดิจิตอล
Nov13

ความชราภาพในยุคดิจิตอล

Aging in the digital era: How new technology can impact care (ความชราภาพในยุคดิจิตอล: เทคโนโลยีใหม่ๆ จะมีผลกระทบต่อการดูแลผู้สูงอายุอย่างไรในอนาคต) เทคโนโลยีคืออะไร 1. เทคโนโลยี คือ การประยุกต์เอาความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการอุตสาหกรรมและทางเศรษฐกิจและแขนงอื่นๆใ นชีวิตมนุษย์ 2. เทคโนโลยี คือ ความรู้และทักษะต่างๆ ของมนุษย์ ที่มนุษย์นำมาใช้ในอุตสาหกรรม ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ และชีวิตประจำวัน ดังนั้น เทคโนโลยีอาจจะเป็นได้ตั้งแต่...

Read More
มารู้จัก Oral Thrush หรือเชื้อราในช่องปาก
Nov01

มารู้จัก Oral Thrush หรือเชื้อราในช่องปาก

Oral Thrush คือการติดเชื้อรา Candida (Yeast) ในช่องปากของคน การติดเชื้อราชนิดนี้อาจจะติดที่อื่นก็ได้ เช่น ที่ง่ามขา ซอกพับง่ามเนื้อของเด็กทารก หรือในช่องคลอดผู้หญิง การติดเชื้อนี้สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ แต่พบมากในกลุ่มเด็กทารก เด็กเล็ก คนแก่ หรือคนที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ สาเหตุของโรค ตามปกติในช่องปาก ทางเดินอาหาร และผิวหนังของคนเรา จะมีเชื้อราแคนดิด้าอยู่เป็นปกติ ในปริมาณน้อย (แม้ในคนที่ สุขภาพดี แข็งแรงก็ตาม)...

Read More