องค์การอนามัยโลกกล่าวเตือน เครื่องดื่มชูกำลัง เป็นสิ่งอันตรายทางสาธารณสุข

20131219135636230

องค์การอนามัยโลกกล่าวเตือน เครื่องดื่มชูกำลัง เป็นสิ่งอันตรายทางสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเด็กและแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้อง

เป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่า การบริโภคเครื่องดื่มชูกำลังในปริมาณมากนั้น เป็นอันตรายต่อสุขภาพของทุกคน โดยเฉพาะกับเด็ก เพราะมีปริมาณของคาเฟอีนในปริมาณสูง

ขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้ออกมายืนยันอย่างแข็งขัน ต่อความวิตกกังวลที่ว่า ปัจจุบันมีการบริโภคเครื่องดื่มชูกำลังในโลกนี้มากขึ้นมาก และจะเริ่มเป็นปัญหาสำคัญต่อสุขภาพของชาวโลกมากขึ้น

ตามปกติผู้ใหญ่ชอบจิบเครื่องดื่มร้อนๆ และเด็กชอบดื่มเครื่องดื่มเย็นๆ และปัญหาก็คือ The European Food Safety Authority ได้พบว่า 18% ของเด็กที่อายุต่ำกว่า 10 ปี ดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง และเด็กวัยรุ่น 2 ใน 3 ดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง และองค์การอนามัยโลกได้ทบทวนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและได้ยืนยันว่า การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนผสมในขนาดสูง (อาจจะระมาณ 2 เท่าของกาแฟแก้วธรรมดา 1 แก้ว) ในเวลาที่รวดเร็วนั้น เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เพราะผลที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้ ใจสั่น มีความดันโลหิตขึ้นสูง คลื่นไส้ อาเจียน ชัก มีอาการทางจิต หรือในบางรายที่พบได้น้อย อาจจะถึงขั้นตายได้ ตัวอย่างเช่น เด็กผู้หญิงสหรัฐคนหนึ่งอายุ 16 ปี ตายจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ขณะที่เที่ยววันหยุดอยู่ในประเทศเม็กซิโก หลังจากดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง

จากข้อมูลของ Center for Science in the Public Interest U.S. พบว่าตั้งแต่ปี 2004 จนถึงปัจจุบัน 2014 มีคนในสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตจากการดื่มเครื่องดื่มชูกำลังจำนวนถึง 34 คน

นักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกระบุว่า ขณะนี้มีกฏตราขึ้นเพื่อควบคุมอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มชูกำลังแล้ วแต่ดูเหมือนยังไม่ค่อยเพียงพอนัก และควรจะมีการให้ความรู้แก่สาธารณชนว่า

การดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นอันตราย และมีความเสี่ยงที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

เพราะคาเฟอีนปริมาณสูงในเครื่องดื่มชูกำลังจะไปบดบังอาการเมา ทำให้ผู้ดื่มเมายากขึ้นจึงดื่มเหล้าได้มากขึ้น จึงเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษต่อร่างกายได้มากขึ้น

ในขณะนี้ยังไม่มีงานวิจัยเพียงพอ ที่ชี้ชัดลงไปว่าการดื่มเครื่องดื่มชูกำลังในปริมาณเท่าไร ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพสูงสุด  ความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ดีของเด็กและเยาวชน เป็นสิ่งอยู่ในความสนใจและวิตกกังวลแต่ยังมีการศึกษาในเรื่องนี้กันน้อย และความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มชูกำลังในขนาดสูง เป็นสิ่งที่ยังไม่ค่อยมีการกล่าวขวัญถึงกันนัก และจะเป็นภัยและเป็นปัญหาทางสุขที่สำคัญของวงการสาธารณสุขในอนาคต

ที่มา : medicaldaily.com

Author: drdragon

Share This Post On
Share This