ยารักษาโรค 5 กลุ่มที่อาจจะทำให้คุณผู้ชายนกเขาไม่ขัน

นกเขาไม่ขันในที่นี้ หมายถึง ภาวะที่อวัยวะเพศชายไม่ยอมแข็งตัวตามปกติ อาจะตลอดเวลา หรือบางครั้งบางคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่ต้องการจะใช้งาน คือเวลาที่ต้องการจะมีเพศสัมพันธ์นั่นเอง

ตามปกติเมื่อเราทานยาใดๆ เราทุกคนทราบว่าอาจจะเกิดภาวะที่ไม่พึงประสงค์ตามมากับยาด้วย เช่นยาบางอย่างทำให้เกิดอาการง่วงซึม ยาบางอย่างระคายเคืองกระเพาะอาหาร ยาบางอย่างทำให้มีอาการมึนงงหรือวิงเวียน หรือในรายที่โชคไม่ดีกว่านั้น อาจจะเกิดการแพ้ยาเช่น มีผื่นคันขึ้น ตามตัว บวมหน้า บวมตา หรือถ้ารุนแรงมากอาจจะแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก หรือช็อคไปเลยก็มี

แต่จะมีสักกี่คนเล่าครับที่จะทราบว่า มียาบางอย่างที่อาจจะทำให้เกิด ภาวะนกเขาไม่ขันในคุณผู้ชายทั้งหลายได้ ภาวะนกเขาไม่ขันนั้น เป็นภาวะที่ทำให้ผู้ที่ประสบปัญหามีความวิตกกังวล ซึมเศร้า หมดความเชื่อมั่นในตนเอง และทำให้คุณภาพชีวิตลดลง

การที่เราทราบว่ามียาบางอย่างที่ อาจจะก่อให้เกิดภาวะนกเขาไม่ขันนี้ได้ ทำให้เรามีข้อมูลจนกล้าที่พอจะปรึกษาแพทย์ประจำตัว ที่เรารักษาโรคต่างๆ ด้วยอยู่ว่า เรามีภาวะนกเขาไม่ขัน ยาที่คุณหมอจ่ายให้เรากินอยู่นั้น มีตัวไหนที่ก่อให้เกิดภาวะนี้หรือไม่ ถ้ามี พอจะมีตัวเลือกอื่นๆ ที่พอจะมาทดแทน ยาเจ้าปัญหานั้นได้หรือไม่erectile-dysfunction

เรามาดูยากลุ่มที่อาจจะก่อให้เกิดภาวะนกเขาไม่ขันได้ (ไม่จำเป็นต้องเกิดกับคนไข้ที่ใช้ยานี้ทุกราย)

1. กลุ่ม Benzodiazepines

ยากลุ่มนี้เป็นยาที่ใช้ในการรักษาภาวะความเครียด ภาวะชัก หรือภาวะนอนไม่หลับ น่าสนใจตรงที่ว่าหนึ่งในสาเหตุของภาวะนกเขาไม่ขันในเพศชายคือภาวะความเครียดหรือวิตกกังวล และยากลุ่มนี้ก็ลดความเครียดและวิตกกังวลได้ แต่ในทางกลับกันตัวมันเองก็อาจจะก่อให้เกิด ภาวะนกเขาไม่ขันได้เช่นกัน และฤทธิ์ของยาที่ทำให้ง่วงซึมนี้อาจจะทำให้ ความรู้สึกมีความต้องการทางเพศน้อยลงด้วยเช่นกัน ยากลุ่มนี้ก็เช่นยา Xanax, Ativan, Diazepam, Dormicum เป็นต้น

2. ยากลุ่ม Antidepressants หรือยาต้านซึมเศร้า

ยากลุ่มนี้ใช้รักษาภาวะ ซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวล ภาวะย้ำคิดย้ำทำ หรือรักษาภาวะความเจ็บปวดเรื้อรัง ยาในกลุ่มนี้ก็เช่น Celexa, Prozac, Zoloft, and Lexapro ยากลุ่มนี้เป็นยาที่ออกฤทธิ์ Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) จากข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริกา ยากลุ่ม Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) ก่อให้เกิดภาวะนกเขาไม่ขันถึง 60% ของคนที่ทานยากลุ่มนี้ และ เป็นที่น่าสนใจเช่นกันที่ว่า ภาวะโรคซึมเศร้าเองก็เป็นสาเหตุของภาวะนกเขาไม่ขันได้เช่นกัน

3. Beta Blockers

ยาชนิดนี้เป็นยาลดความดันกลุ่มหนึ่ง เช่นยา Propanolol, Atenolol เป็นต้น ตามปกติภาวะโรคความดันโลหิตสูง จะทำร้ายหลอดเลือดของเรา และอาจจะทำร้ายหลอดเลือดที่บริเวณอวัยวะเพศด้วย ทำให้เกิดภาวะนกเขาไม่ขันได้ แต่ยากลุ่มนี้ซึ่งเป็นยารักษาโรคความดันกลุ่มหนึ่ง ก็อาจจะก่อให้เกิดภาวะนกเขาไม่ขันได้ด้วยเช่นกัน โดยเชื่อกันว่า อาจจะเกิดจากการไปมีผลต่อสารสื่อประสาทในสมอง หรือระบบประสาท

4. Antihistamines (ยาต้านฮิสตามีน)

ยากลุ่มนี้ใช้ในการรักษาโรคภูมิแพ้ ลดน้ำมูก แก้แพ้ แก้เวียนศรีษะ ที่เรารู้จักกันดี เช่น CPM (คลอเฟนิรามีน), Benadryl, Dramamine, Zyrtec เป็นต้น ยากลุ่มนี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย และมีใช้กันทั่วไปในวงกว้าง เรายังไม่ทราบว่ายาเหล่านี้ ก่อให้เกิดภาวะนกเขาไม่ขันได้อย่างไรกันแน่ แต่คาดว่าอาจจะเกิดจาก การที่ยาไปเปลี่ยนแปลงการตอบสนองของระบบประสาทต่อสิ่งเร้าบริเวณรอบๆ อวัยวะเพศชาย แต่อย่างไรก็ตาม ภาวะนี้จะหมดไปเมื่อหยุดการใช้ยาลง

5. H2 Blockers หรือเรียกว่า H2-receptor antagonists

ยากลุ่มนี้เป็นยาลดการหลั่งกรดในกระเพาะใช้รักษา โรคกระเพาะลำไส้ โรคแผลในกระเพาะ โรคหลอดอาหารอักเสบ โรคกรดไหลย้อน เช่น ยา Cimetidine, Ranitidine, Famotidine ปัญหานกเขาไม่ขัน มักพบในคนไข้ที่ใช้ยากลุ่มนี้ในขนาดสูง

ยาที่มีปัญหาบ่อยที่สุดคือยา Cimetidine นอกจากอาจจะก่อให้เกิดภาวะนกเขาไม่ขันแล้ว ยากลุ่มนี้อาจจะก่อให้เกิดภาวะความต้องการทางเพศลดลง และทำให้จำนวนตัวอสุจิลดลงได้ด้วย แม้ว่ายาเหล่านี้ที่กล่าวมาแล้ว อาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่อคุณภาพทางเพศของผู้ป่วยได้ แต่ไม่ใช่ว่าจะเกิดในคนไข้ทุกคน และเมื่อเกิดขึ้นแล้ว เมื่อหยุดยาภาวะปัญหาทางเพศที่ว่านี้ ก็จะกลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิม (ถ้าปัญหานั้นเกิดจากยาจริงๆ)

 เนื้อความหลักแปลมาจาก :http://www.medicaldaily.com/

Author: drdragon

Share This Post On
Share This