ความเชื่อผิดๆของคนไทยที่เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องที่ 5

ความเชื่อที่ว่า เมื่อเป็นโรคคางทูมแล้ว ต้องให้คนที่เกิดปีเสือ เขียนหนังสือจีนคำว่าเสือไว้ที่คางข้างที่บวมแล้วโรคคางทูมถึงจะหาย ด้วยความเชื่อที่ว่า คนเป็นคางทูม คางจะบวมเหมือนหมู เมื่อเป็นหมูจึงต้องเอาเสือมาไล่ จึงเอาคนที่เกิดปีเสือมาเขียนคำว่าเสือ มาไล่หมู แล้วก็จะหายความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ ไม่ตั้งอยู่บนหลักวิทยาศาสตร์เลยแม้แต่น้อย จึงไม่น่าเชื่อถือ แต่อาจจะมีบางคนแย้งว่า แล้วทำไมเขียนแล้วโรคจึงหายละ คำตอบก็คือ โรคนี้โดยปกติหายได้เองไม่มียารักษาจำเพาะ บางครั้งไปเขียนเสือขณะที่กำลังจะหายเองอยู่แล้วจึงคิดว่าหายเพราะเขียนเสือ

Author: drdragon

Share This Post On
Share This