ความเชื่อผิดๆของคนไทยเกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องที่ 3

ความเชื่อที่ว่า ไม่ควรฉีดวัคซีนอีสุกอีใส ควรปล่อยให้เป็นเองตามธรรมชาติจะดีกว่าความเห็น ความเชื่อดังกล่าวเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะ

1.ตามหลักทางการแพทย์นั้น เรายึดหลักว่า การไม่เป็นโรคดีกว่าเป็นโรคแล้วมารักษา ( Pravention is  better than cure ) จริงอยู่ที่ว่าโรคอีสุกอีใสนั้นเป็นโรคที่คนส่วนใหญ่เป็นแล้วจะไม่รุนแรงและ จะหายได้เอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก แต่แม้ว่าโรคจะไม่รุนแรงแต่คนคนนั้นอย่างน้อยต้องทุกข์ทรมานจากการเป็นไข้บ้าง และเป็นตุ่มขึ้นตามร่างกายมากบ้างน้อยบ้าง อย่างต่ำ 1-2 สัปดาห์ ต้องเสียเวลาไม่ได้ไปโรงเรียน เสียเวลาไม่ได้ไปทำงาน และในคนไข้บางกลุ่มอาจจะมีภาวะติดเชื้ออีสุกอีใสแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ได้ เช่น คนไข้เด็กทารก คนท้อง คนไข้ภูมิต้านต่ำ เช่นคนแก่ คนไข้ที่มีโรคประจำตัวหลายอย่าง หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่ร่างกายแข็งแรงเอง มักจะเป็นโรคอีสุกอีใสรุนแรงกว่าในเด็ก โรคติดเชื้ออีสุกอีใสรุนแรง เช่น มีไข้สูงรุนแรงหลายวัน มีตุ่มมากทั่วตัวนับพันตุ่ม ติดเชื้ออีสุกอีใสขึ้นสมอง ติดเชื้ออีสุกอีใสลงปอด เป็นต้น

2.การติดเชื้ออีสุกอีใสตามธรรมชาติเมื่อหายแล้ว จะมีเชื้อบางส่วนไปแอบหลบอยู่ในปมประสาทใกล้กระดูกสันหลัง และเมื่อใดก็ตามที่ร่างกายอ่อนแอ เชื้อพวกนี้ก็ออกมาแสดงอาการเป็นโรคที่เรียกว่า งูสวัด ( Herpes Zoster ) แต่การฉีดวัคซีนอีสุกอีใส จะช่วยป้องกันโรคงูสวัดนี้ได้ด้วย

3.ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการฉีดวัคซีน อีสุกอีใสต่ำมาก แทบไม่พบ ที่อาจจะพบได้บ้างเช่น เจ็บที่บริเวณที่ฉีด ไข้รุม หรือมีตุ่มแบบอีสุกอีใสขึ้นตามร่างกาย(แต่ขึ้นน้อยมาก) และพบได้ไม่มากนักที่จะมีภาวะแทรกซ้อนแบบนี้

สรุปก็คือ ความเชื่อที่ว่า ไม่ควรฉีดวัคซีนอีสุกอีใส ควรปล่อยให้เป็นเองตามธรรมชาติ นั้น เป็นความเชื่อที่ผิดอย่างแน่นอน

Author: drdragon

Share This Post On
Share This