ตกขาว คันช่องคลอด…จาก เชื้อ ทริโคโมแนส

โรคทริโคโมนิเอสิส เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัว เป็นโรคที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ในช่องคลอดของผู้หญิง และที่ท่อปัสสาวะของผู้ชาย โรคนี้ติดต่อเป็นหลักโดยการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด โดยที่ไม่ใส่ถุงยางอนามัยกับคนที่มีเชื้อนี้อยู่ การติดต่อจากผู้หญิงสู่ผู้หญิงก็เกิดขึ้นได้โดยการส่งผ่านเชื้อผ่านทางมือ หรืออุปกรณ์เสริมในการมีเซ็กส์ (Sex Toys) ที่เปื้อนน้ำจากช่องคลอดของคนที่มีเชื้อ

trichomoniasis-parasite-01-1024px

คุณจะทราบได้อย่างไรว่าคุณติดเชื้อนี้?

ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่มีอาการ แต่ผู้หญิงบางคนมีอาการคือ มีตกขาวสีเหลือง เป็นฟอง หรือบางรายตกขาวมีกลิ่น คันช่องคลอดหรือบางรายมีอาการเจ็บแสบในขณะมีเพศสัมพันธ์ ส่วนในผู้ชายนั้นแทบจะไม่พบว่ามีอาการ (อาจจะมีอาการคันหรือเจ็บท่อปัสสาวะในบางราย)

โรคนี้มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ หรือไม่?

โรคนี้ไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงใดๆ แต่อาจจะมีอาการมากกว่าปกติได้ในคนไข้บางราย

trichomoniasis

เราจะตรวจพบโรคนี้ได้อย่างไร?

การเก็บน้ำจากช่องคลอดของผู้หญิง หรือน้ำจากท่อปัสสาวะของผู้ชาย มาตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์จะพบตัวเชื้อนี้

เราจะรักษาโรคนี้ได้อย่างไร?

โรคนี้รักษาง่ายมากโดยการกินยาปฏิชีวนะ ก็หายขาดแต่มีความจำเป็นต้องรักษาคู่นอนด้วย เพื่อป้องกันการติดเชื้อกลับมาเป็นใหม่
เช่น การให้ยา Metronidazole 200 mg 2 เม็ด 3 เวลา เป็นเวลา 7 วัน, หรือให้ Tinidazole 500 mg 4 เม็ดครั้งเดียว

คู่นอนที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยต้องได้รับการตรวจรักษาด้วยหรือไม่?

แน่นอนที่สุดที่ต้อง เข้ารับการตรวจรักษาด้วย

การป้องกันการติดโรคนี้ต้องทำอย่างไร?

ควรใส่ถุงยางอนามัย ถ้าต้องมีเพศสัมพันธ์ กับคนที่เราไม่แน่ใจว่ามีเชื้อหรือไม่ และการใช้อุปกรณ์เสริม ในการร่วมเพศ  (Sex Toy) ควรล้างทำความสะอาดก่อนทุกครั้งที่จะใช้กับคนอื่นๆ

Author: drdragon

Share This Post On
Share This