มาอีกโรคแล้ว…ผื่นชื่อเรียกยาก ลักษณะแปลก…แต่หายได้เอง

Transient Neonatal Pustular Melanosis

ผื่น มีลักษณะจำเพาะคือ เป็นจุดดวงสีแดง มีตุ่มหัวหนอง (Pustule) ตื้นๆ เกิดในเด็กแรกเกิด เมื่อหายจะหลงเหลือจุดดวงสีเข้ม (Hyperpigment) ไว้ เป็นภาวะที่ไม่มีอันตราย และหายได้เอง

การระบาดวิทยา

  • อายุ : เด็กแรกเกิด
  • เพศ : ชาย=หญิง
  • เชื้อชาติ : พบได้มากกว่าในเด็กผิวดำ
  • ความชุก : พบได้ 0.2-4% ของทารกแรกเกิด

พยาธิสรีระวิทยา

Transient Neonatal Pustular Melanosis เข้าใจกันว่าสัมพันธ์ กับภาวะการอุดตันของรูเปิดของ Pilosebaceous Orifice (รูขุมขน)

transient neonatal pustular melanosis

ประวัติ

พบการเกิดตุ่มน้ำใสหรือตุ่มหนอง ที่ปราศจากเชื้อโรค ในชั้นผิวตื้นๆ พบเมื่อแรกเกิด และจะแตกออกภายใน 24 -48 ชั่วโมง และหายไปโดยจะเหลือ จุดสีเข้ม (Pigmented Macule) ไว้ และจะค่อยๆ จางลงไปโดยใช้เวลาหลายเดือน

การตรวจร่างกาย

พบตุ่มแบบตุ่มน้ำใสเล็กๆ หรือตุ่มหัวหนองเล็กๆ หรือตุ่มที่แตกแล้วกระจายเป็นจุดๆ จะพบ Macule สีเข้มเกิดขึ้นในบริเวณที่ตุ่มน้ำใส หรือตุ่มหัวหนองหายไป

การกระจาย

พบอยู่เป็นกลุ่มที่บริเวณหน้า ตามตัว ต้นแขน ต้นขา และมักจะไม่พบที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า

การวินิจฉัย

 การวินิจฉัย : การตรวจ Wright’s Stain น้ำจากตุ่มจะพบเม็ดเลือดขาวชนิด Neutrophil จำนวนมาก ส่วนการตรวจด้วยการย้อม Gram’ Stain จะเป็นผลลบ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การตรวจ Wright’ Stain จากน้ำจากตุ่มใสหรือตุ่มหนอง จะพบ เม็ดเลือดขาวชนิด Neutrophil จำนวนมาก และอาจจะพบ Eosinophil ได้บ้างเล็กน้อย

  • การตรวจ Gram’ Stain จะเป็นผลลบ
  • การตรวจทางพยาธิวิทยาของผิวหนัง จะพบ ตุ่มน้ำใส (Vesicle) อยู่ภายในชั้นหนังกำพร้า (Epidermis) ซึ่งภายในเต็มไปด้วย เม็ดเลือดขาวชนิด Neutrophil ณ.จุดที่เป็น Macule สีเข้ม จะพบ Hyperkeratosis เล็กน้อย และมี Basilar Hyperpigmentation

การดำเนินโรค และการพยากรณ์โรค

ตุ่มน้ำใสและตุ่มหนอง มักจะหายไปภายในอายุ 5 วัน
ส่วน Macule สีเข้ม มักจะจางลงไปเองจนหายภายในเวลา 3 เดือน

การรักษา

ไม่มีความจำเป็นต้องรักษา

 

Author: drdragon

Share This Post On
Share This