การใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

ขั้นตอนการใส่หน้ากากอนามัย ปิดปาก ปิดจมูกที่ถูกวิธีนั้น มีขั้นตอนดังนี้

  1. ก่อนสวมหน้ากากอนามัย ควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาด
  2. สวมหน้ากากอนามัยให้คลุมทั้ง จมูกและปาก หน้ากากควรมีความกระชับเมื่อสวมใส่ แนบไปกับใบหน้าตั้งแต่จมูกถึงคาง ไม่ให้มีช่องว่างระหว่างใบหน้ากับหน้ากาก ถ้ามีลวดอยู่ในขอบบนของหน้ากากให้หนีบแนบไปกับสันจมูก
  3. ระหว่างใส่หน้ากากอนามัย ไม่ควรเอามือจับด้านหน้าของหน้ากาก เพราะจะเปื้อนเชื้อที่ติดอยู่ได้
  4. เวลาถอดให้จับเฉพาะห่วงคล้อง หูหรือสายผูก เพราะด้านหน้าและด้านหลังของหน้ากากอาจมีเชื้อโรคอยู่ ทิ้งหลังจากที่ใช้แล้วและล้างมือให้สะอาด
  5. หน้ากากอนามัยชนิดทำจากผ้า สามารถซักเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ควรซักให้สะอาด ด้วยน้ำและผงซักฟอก และตากแดดให้แห้ง
  6. หากใช้หน้ากากอนามัยที่ทำจากกระดาษ ควรเปลี่ยนทุกวัน และทิ้งหน้ากากที่ใช้แล้วลงถังขยะที่มีฝาปิด
  7. หากหน้ากากอนามัยมีการปนเปื้อนหรือชำรุด ควรเปลี่ยนอันใหม่ทันที

ที่มา: flu2009thailand.com

Author: drzine

Share This Post On
Share This