บทสรุปคำแนะนำสำหรับเรื่องการทำออรัลเซ็กส์และการติดเชื้อ HIV

1. ผู้หญิง ที่ทำออรัลเซ็กส์สดๆ (ไม่ใส่ถุงยาง) ให้ผู้ชายที่มีเชื้อ HIV

มีโอกาสติดเชื้อ HIV ได้ แม้ว่าความเสี่ยงจะต่ำ (ไม่มีใครทราบว่าต่ำแค่ไหน) กว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่สดๆ (ไม่ใส่ถุงยาง) กับผู้ชายที่มีเชื้อ HIV แต่เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่อันตราย และไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นจึงควรงดทำสดอย่างเด็ดขาด ถ้าจะทำต้องใส่ถุงยางทำ และความเสี่ยงจะสูงขึ้นถ้า:

  • ผู้หญิงที่เป็นคนทำ กำลังมีแผลในช่องปาก มีแผลที่เหงือก เหงือกอักเสบ ฟันผุ มีแผลถลอกเล็กในปาก (บางครั้งอาจจะไม่รู้ตัว) ดังนั้นไม่ควรทำอย่างรุนแรง(เพราะอาจจะทำให้เกิดแผลง่ายขึ้น) หรือไม่ควรแปรงฟันก่อนทำออรัลเซ็กส์เพราะการแปรงฟันทำให้เกิดแผลเล็กๆ ในปากขึ้นได้
  • ผู้ชายที่ถูกทำออรัลเซ็กส์ กำลังมีแผลหรืออักเสบอยู่ที่อวัยวะเพศ

2. ผู้ชาย ที่ทำออรัลเซ็กส์ให้ผู้หญิงที่มีเชื้อ HIV

มีโอกาสติดเชื้อ HIV ได้ แม้ว่าความเสี่ยงจะต่ำ (ไม่มีใครทราบว่าต่ำแค่ไหน) กว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่สดๆ (ไม่ใส่ถุงยาง) แต่เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่อันตรายแ ละไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นจึงควรงดทำสดอย่างเด็ดขาด

และความเสี่ยงจะสูงขึ้นถ้า:

  • ผู้ชายที่เป็นคนทำ กำลังมีแผลในช่องปาก มีแผลที่เหงือก เหงือกอักเสบ ฟันผุ มีแผลถลอกเล็กในปาก (บางครั้งอาจจะไม่รู้ตัว) ดังนั้นไม่ควรทำอย่างรุนแรง (เพราะอาจจะทำให้เกิดแผลง่ายขึ้น) หรือไม่ควรแปรงฟันก่อนทำออรัลเซ็กส์เพราะการแปรงฟันทำให้เกิดแผลเล็กๆในปาก ขึ้นได้
  • ผู้หญิงที่ถูกทำออรัลเซ็กส์ กำลังมีแผลหรืออักเสบอยู่ที่อวัยวะเพศ หรือกำลังมีเมนส์

3. ผู้หญิงที่มีเชื้อ HIV ทำออรัลเซ็กส์สดๆ (ไม่ใส่ถุงยาง) ให้ผู้ชายที่ไม่มีเชื้อ HIV

ผู้ชายมีโอกาสติดเชื้อ HIV ได้ แม้ว่าความเสี่ยงจะต่ำ (ไม่มีใครทราบว่าต่ำแค่ไหน) กว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่สดๆ (ไม่ใส่ถุงยาง) แต่เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่อันตราย และไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นจึงควรงดทำสดอย่างเด็ดขาด ถ้าจะทำต้องใส่ถุงยางท

และความเสี่ยงจะสูงขึ้นถ้า:

  • ผู้หญิงที่เป็นคนทำ กำลังมีแผลในช่องปาก มีแผลที่เหงือก เหงือกอักเสบ ฟันผุ มีแผลถลอกเล็กในปาก (บางครั้งอาจจะไม่รู้ตัว) ดังนั้นไม่ควรทำอย่างรุนแรง (เพราะอาจจะทำให้เกิดแผลง่ายขึ้น) หรือไม่ควรแปรงฟันก่อนทำออรัลเซ็กส์ เพราะการแปรงฟันทำให้เกิดแผลเล็กๆในปากขึ้นได้
  • ผู้ชายที่ถูกทำออรัลเซ็กส์ กำลังมีแผลหรืออักเสบอยู่ที่อวัยวะเพศ

4. ผู้ชายที่มีเชื้อ HIV ทำออรัลเซ็กส์ให้ผู้หญิงที่ไม่มีเชื้อ HIV

ผู้หญิงมีโอกาสติดเชื้อ HIV ได้ แม้ว่าความเสี่ยงจะต่ำ (ไม่มีใครทราบว่าต่ำแค่ไหน) กว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่สดๆ (ไม่ใส่ถุงยาง) แต่เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่อันตราย และไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นจึงควรงดทำสดอย่างเด็ดขาด

และความเสี่ยงจะสูงขึ้นถ้า:

  • ผู้ชายที่เป็นคนทำ กำลังมีแผลในช่องปาก มีแผลที่เหงือก เหงือกอักเสบ ฟันผุ มีแผลถลอกเล็กในปาก (บางครั้งอาจจะไม่รู้ตัว) ดังนั้นไม่ควรทำอย่างรุนแรง (เพราะอาจจะทำให้เกิดแผลง่ายขึ้น) หรือไม่ควรแปรงฟันก่อนทำออรัลเซ็กส์ เพราะการแปรงฟันทำให้เกิดแผลเล็กๆ ในปากขึ้นได้
  • ผู้หญิงที่ถูกทำออรัลเซ็กส์ กำลังมีแผลหรืออักเสบอยู่ที่อวัยวะเพศ

อนึ่งที่กล่าวมานี้ เป็นแค่ความสัมพันธ์ของการทำออรัลเซ็กส์กับโรค ติดเชื้อ HIV เท่านั้น โปรดยาลืมว่าการทำออรัลเซ็กส์นั้นยังมีความเสี่ยงต่อ การติดเชื้อ เริม ซิฟิลิส หนองใน หูดหงอนไก่ ด้วย และติดได้ง่ายกว่าการติดเชื้อ HIV ด้วยซ้ำ

 

Author: drdragon

Share This Post On
Share This