คาวาซากิ (Kawasaki) โรคนี้ชื่อเหมือนมอเตอร์ไซค์…แต่ร้ายกินใจ

 โรคคาวาซากิ (Kawasaki Disease, Mucocutaneous Lymph Node Syndrome)

strawberry tongueเป็นโรคที่ทำให้มีการเกิดการอักเสบ (Inflammation) ของหลอดเลือดทั่ว ร่างกาย ในปัจจุบันยังไม่เป็นที่ทราบกันอย่างแน่ชัดว่าโรคนี้เกิดจากสาเหตุอะไร แต่นักวิจัยบางท่านสันนิษฐาน ว่าอาจจะเกิดจากการติดเชื้อบางอย่าง แต่นักวิจัยบางท่านคิดว่า อาจจะเกิดจากโรคทางออโตอิมมูนที่ถูกกระตุ้นโดยการติดเชื้อ หรือถูกกระตุ้นโดยสารพิษในสภาพแวดล้อม

 • 80% ของคนที่เป็นโรคนี้จะมีอายุต่ำกว่า 4 ปี แต่มีบ้างที่อาจจะพบในเด็กทารกหรือเด็กวัยรุ่น
 • เด็กเอเชีย มีความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคนี้มากกว่าเด็กเชื้อสายอื่นๆ
  กลไกการอักเสบ (Inflammation) ของโรคก่อให้เกิดภาวะหลอดเลือดที่เลี้ยงหัวใจโป่งพอง (Coronary Artery Aneurysm) และภาวะหลอดเลือดที่เลี้ยงหัวใจขาดเลือด (Heart Attack) เหตุนี้ทำให้โรคคาวาซากิ เป็นโรคที่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจในเด็กเป็นอันดับหนึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว
 • 50% ของผู้ที่เป็นโรคนี้แล้วไม่ได้รับการรักษาจะดำเนินโรคต่อไปจนเป็นโรคหัวใจ
 • 5-10% ของผู้ที่เป็นโรคนี้แล้วได้รับการรักษาภายในก่อนวันที่ 10 ของโรคเท่านั้น ที่จะมีการดำเนินโรคต่อไปจนเป็นโรคหัวใจ

อาการ

90% ของผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีอาการดังต่อไปนี้

 • มีไข้สูงอย่างน้อย 5 วัน
 • มีตาแดงเคือง อักเสบ (Conjunctivitis) โดยไม่มีหนอง
 • ปากแห้ง ปากแดง ปากแห้งแตกเป็นแผล
 • มีลิ้นแดง (Strawberry Tongue)
 • ฝ่ามือฝ่าเท้า แดง และหนังที่นิ้วมือและนิ้วเท้าลอกหลังจากเริ่มเป็นโรค 2 สัปดาห์
 • มีผื่นแดงที่ตามตัว
 • อาจจะมีต่อมน้ำเหลืองที่คอโต (50-75%)
 • อาจจะมีปวดบวมตามข้อได้
 • เบื่ออาหารมากได้
 • ร้องงอแง กวนโยเย

การวินิจฉัย

อาศัยอาการทางคลินิกดังที่กล่าวมาแล้ว แต่ในเด็กเล็กอาจจะมีอาการไม่ชัดเจนมากเท่าเด็กโต การตรวจเลือดอาจจะตรวจ

 • พบการสูงขึ้นของ ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate)
 • การสูงขึ้นของ C-Reactive Protein
 • การสูงขึ้นของ Alpha 1 Antitrypsin
 • นอกจากนี้ยังมีการตรวจ Echocardiogram หรือ อัลตร้าซาวน์ของหัวใจ เพื่อหาภาวะ Aneurysm และโรคหัวใจ

การรักษา

เป้าหมายสำคัญของการรักษาโรคคาวาซากิคือการป้องกันการเกิดโรคหัวใจในระยะต่อมาของผู้ป่วย และการรักษาเพื่อลดอาการของโรค

 • การฉีด Intravenous Gamma Globulin และการให้ Aspirin จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ
 • การทำ ตรวจ Echocardiogram หรือ อัลตร้าซาวน์ของหัวใจ อาจจะทำเป็นครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรก 3-4 สัปดาห์เพื่อหาการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดหัวใจและหัวใจ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
 • โรคนี้มีระยะของโรคค่อนข้างยาวนาน และผู้ป่วยอาจจะจำเป็นที่จะต้องกินยาแอสไพริน ต่อเนื่องนานถึงมากกว่า 3 เดือน ถ้าการรักษาได้รับการเริ่มต้นได้เร็วมากเท่าไร โอกาสที่เด็กจะเป็นโรคหัวใจตามมาก็น้อยลงไปมากเท่านั้น

Author: drdragon

Share This Post On
Share This