แนะนำให้รู้จักไวรัส

ไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดในโลก การดำรงชีวิตของมันต้องพึ่งพาอาศัยอยู่ภายในสิ่งมีชีวิตชั้นสูงกว่ามัน โดยที่มันไม่สามารถที่จะแพร่พันธุ์ภายนอกตัว ของสิ่งมีชีวิตที่มันอาศัยอยู่ได้  ชื่อว่าไวรัสนั้นมาจากภาษาลาตินที่แปลว่า เป็นพิษ ถ้ามนุษย์ได้รับไวรัสเข้าสู่ร่างกายจะเกิดผลรับที่อันตรายตามมาได้อย่างไม่ น่าเชื่อเลยทีเดียว ยกตัวอย่างเช่น เมื่อปี ค.ศ. 1918 มีการระบาดของไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ เอ อย่างมากทำให้มนุษย์เสียชีวิตถึง 20-40 ล้านคนเลยทีเดียว และในปัจจุบันที่เราเผชิญกันอยู่ก็คือ การระบาดของเชื้อไวรัสโรคเอดส์ และที่กำลังดังที่สุดตอนนี้คือ การระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ 2009 นั่นเอง

virus imageในปี ค.ศ. 1892 Dmitri Iwanowski ได้ทำการทดลองเพื่อที่จะกรองเชื้อที่เขาคิดว่าเป็นเชื้อแบคทีเรีย ที่ก่อให้เกิดโรค ในใบยาสูบคือโรค Tobacco Mosaic Disease โดยเขาใช้ตัวกรองที่ทำจาก Poecelain ที่ออกแบบมาเพื่อการกรองเชื้อแบคทีเรีย แต่ปรากฏว่า ตัวกรองไม่สามารถกรองเชื้อนั้นได้ เพราะเมื่อเขาทดลองนำน้ำที่ได้จากการกรองนั้นไปฉีดใส่ต้นยาสูบ ปรากฏว่าต้นยาสูบนั้น
ก็ยังเป็นโรค Tobacco Mosaic Disease อยู่ดี การทดลองนี้บ่งชี้ว่า โรค Tobacco Mosaic Disease เกิดจากเชื้อที่มีขนาดเล็กกว่าเชื้อแบคทีเรีย แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นเชื้ออะไร แต่ Iwanowski ก็ยังคงเชื่อว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียอยู่นั่นเอง

ในตอนต้นของศตวรรษ ที่ 19 มนุษย์สามารถแยกความแตกต่างระหว่างเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสได้ อย่างชัดเจนขึ้น ในปี ค.ศ. 1935 นักเคมีชาวอเมริกันที่ชื่อว่า Wendell M.Stanley สามารถแยกเชื้อ Tobacco Mosaic Virus ได้เป็นครั้งแรก และเป็นครั้งแรกที่มนุษย์เราสามารถศึกษาโครงสร้างทางเคมีของไวรัสได้ และในเวลาเดียวกันนั้น มนุษย์ก็สามารถที่จะสร้างกล้องอิเลคตรอนไมโครสโคป ได้เป็นครั้งแรก ทำให้มนุษย์สามารถที่จะเห็นเชื้อไวรัสได้เป็นครั้งแรก

ตั้งแต่การสามารถแยกเชื้อไวรัสได้เป็นครั้ง แรกในโลกในปี ค.ศ. 1892 มนุษย์เราก็เริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆ เกี่ยวกับไวรัสมากขึ้นเรื่อยๆ และสิ่งที่ค้นพบอันหนึ่งที่สร้างความแปลกใจและระทึกใจให้กับมนุษย์ ก็คือความสามารถของไวรัสบางชนิดที่จะพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างรวด เร็ว ด้วยเหตุที่พวกมัน เก็บรหัสพันธุกรรมของมันเองไว้ใน RNA แทนที่จะเก็บไว้ใน DNA เหมือนสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ในโลก (ลักษณะแบบนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ ในโลกที่มีคุณสมบัตินี้)

เมื่อศตวรรษที่แล้วมนุษย์เรารู้จักคำว่า ไวรัส ว่าหมายถึง สิ่งเป็นพิษ ที่ทำให้เกิด โรคภัยไข้เจ็บและความตาย ในยุคปัจจุบันเรารู้จักไวรัส ว่าหมายถึงอนุภาคของกรดนิวคลีอิกและโปรตีน ที่ถูกหุ้มด้วยเมมเบรน (สิ่งห่อหุ้ม) มีการแพร่พันธุ์และขยายจำนวนในสิ่งมีชีวิตที่มันเข้าไปอาศัยอยู่ ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ที่ร้ายแรงมากมายเช่น  เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ เชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า เชื้อไวรัสโรคตับอักเสบต่างๆ เชื้อไวรัสโรคเริม อีสุกอีใส เป็นต้น

Author: drdragon

Share This Post On
Share This