การรักษาโรคและอาการเจ็บปวดด้วยกระแสไฟฟ้า Interferential current

จากบทที่แล้วเราได้พูดถึงการรักษาความเจ็บปวดด้วยกระแสไฟฟ้า (Electroanalgesia) มาแล้ว และได้พูดถึงการรักษาด้วยกระแส TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) และ PENS (Percutaneous Electrical Nerve Stimulation) มาแล้ว ครั้งนี้ ผมจะแนะนำให้รู้จักกระแสอีกแบบหนึ่ง ที่กำลังเป็นที่นิยมใช้กันมาก ในหมู่นักกายภาพบำบัดและหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟู นั่นคือ กระแสที่เรียกว่า Interferential Current

ตามปกติการกระตุ้นเส้นประสาทเพื่อการรักษาความเจ็บปวดนั้น กระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมก็คือ กระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำ แต่ข้อเสียของกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำก็คือ ผิวหนังจะมีความต้านทานต่อกระแสไฟฟ้าชนิด นี้มาก ทำให้ต้องใช้ความแรงของกระแสไฟมากในการผลักกระแสความถี่นี้ผ่านผิวหนังและ เนื่อเยื่อ เข้าไปสู่เนื้อเยื่อเป้าหมาย ทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายที่ผิวหนัง

สำหรับ Interferential Current นั้นเป็นการนำเอากระแสไฟฟ้าความถี่ขนาดปานกลาง (Medium frequency) ที่ผิวหนังมีความต้านทานต่ำกว่า เมื่อเทียบกับกระแสไฟฟ้าขนาดความถี่ต่ำ (แต่ตามปกติอาจจะไม่มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ทางด้านการแพทย์) นำกระแสไฟฟ้าความถี่ขนาดปานกลางนี้มาใส่รวมกัน 2 กระแส (Interference) จะเกิดปรากฏการที่ได้เป็นกระแสไฟฟ้าที่มีความถี่ต่ำ เป็นกระแสที่มีผลต่อเนื้อเยื่อเส้นประสาทที่เป็นเป้าหมายเหมือนกับกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำ แต่อำนาจทะลุทะลวงมากกว่า เพราะมีแรงต้านทานที่ผิวหนังน้อยกว่า สรุปก็คือเราก็จะได้กระแสไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติทางการแพทย์ที่เหมาะสม แต่มีความรู้สึกไม่สบายที่ผิวหนังน้อยกว่ากระแสแบบอื่น

ในปัจจุบันมีการผลิตเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า  Interferential Current ที่นำมาใช้ในการรักษาโรคออกมาขายกันมาก มีหลายแบบ ทั้งแบบมีกระแสให้เลือกหลายชนิด ทั้งแบบมีกระแสให้เลือกน้อย หรือแบบเลือกไม่ได้เลยก็มี  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้จะเลือกแบบใดในการนำมาใช้ประโยชน์

การกวาดกระแส (Frequency Sweep)

ตามปกติเมื่อใส่กระไฟฟ้าเข้าไปที่เนื้อเยื่อเส้นประสาทอย่างต่อเนื่อง เส้นประสาทนั้นจะมีการปรับตัว และในที่สุดก็จะไม่ตอบสนองต่อกระแสไฟฟ้านั้น การแก้ปัญหาก็คือ การทำให้กระแสไฟฟ้านั้นมีการถูกปล่อยเข้าไป เป็นห้วงๆ หรือเรียกว่า มีการกวาด (Sweep) แต่การกวาดของกระแสนั้น จะต้องอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมที่สามารถกระตุ้นเส้นประสาทได้อย่างมีผลดีต่อ สรีรวิทยาของเนื้อเยื่อประสาทนั้นๆ การกวาดของกระแสนั้นอาจจะใช้ตามที่เครื่องตั้งมาไว้แล้ว หรือตามแต่ผู้ใช้เครื่องจะตั้งก็ได้ตามต้องการ

ลักษณะของ Frequency sweep

– กระแสรูปสามเหลี่ยม (Triangular sweep pattern)


– กระแสรูปสี่เหลี่ยม (Rectangular sweep pattern)


– กระแสรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezoidal sweep pattern)

ประโยชน์ทางด้านคลินิกใหญ่ๆ 4 อย่างของ IFT คือ

  1. Pain relief คือ ลดความเจ็บปวด
  2. Muscle stimulation คือกระตุ้นกล้ามเนื้อ
  3. Increased local blood flow เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต
  4. Reduction of oedema ลดบวมของเนื้อเยื่อ

สรรพคุณอื่นๆ ที่ได้มีการนำมาใช้ เช่น

-การแก้ปัญหาการอั้นปัสสาวะไม่อยู่ (Incontinence) และการบริหารกล้ามเนื่อกระบังลมส่วนล่าง (Pelvic floor) ฯลฯ

Author: drdragon

Share This Post On
Share This