ความดันโลหิตสูงสัมพันธ์กับการเสื่อมของสมอง

นักวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกา ทำการศึกษาผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 45 ปี ขึ้นไปจำนวน 20,000 คน ที่มีความดันตัวล่าง (ไดแอสโตลิก) สูง พบว่ามีความเสี่ยงในการมีภาวะสมองเสื่อมมากกว่าคนทั่วไป คือ เสื่อมทั้งในด้านความจำ และความคิด

อ่านบทความทั้งหมดได้ที่ medicalnewstoday.com

 

Author: drdragon

Share This Post On
Share This