สอนหญิงมีครรภ์…วิธีตรวจสอบว่ายาที่เราจะกินจะเป็นพิษต่อลูกในครรภ์หรือไม่?

ตามปกติเมื่อผู้หญิงมีการตั้งครรภ์ ผู้หญิงก็มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยไม่สบายเหมือนคนทั่วๆ ไปได้ ไม่ว่าจะเป็นหวัด ท้องเสีย ปวดท้องกระเพาะ หรือริดสีดวงทวาร เป็นต้น แต่เมื่อคนตั้งครรภ์จะต้องกินยา คำถามที่ตามมาก็คือ ยาที่จะกินนั้นจะปลอดภัยกับเด็กในครรภ์หรือไม่

คำถามนี้เป็นคำถามที่แพทย์จะได้รับอยู่ บ่อยๆ เมื่อจะสั่งยาให้กับสตรีที่ตั้งครรภ์ ครั้งนี้ผมจึงขอเสนอแนะวิธีการตรวจสอบด้วยตนเองของสตรีมีครรภ์ทั้งหลายว่า ยาที่ตนเองกำลังจะกินนั้นเป็นพิษเป็นภัยต่อลูกในครรภ์ของตนเองหรือไม่ โดยไม่ต้องพึ่งพาหมอเลย ติดตามมาเลยครับผมจะแนะนำวิธีการให้ท่านเอง

1. เข้าไปในเวบไซด์ www.safefetus.com ดังภาพ

safefetus1

2. เอาเมาส์คลิ๊กตรงภาพที่มีตัวอักษร Check อยู่บนหัว แล้วจะได้ดังภาพ

safefetus2

3. นำเอาชื่อยาที่ท่านต้องการจะตรวจสอบ มากรอกลงในช่องชื่อยาที่ต้องการจะตรวจสอบ โดยชื่อยานั้นอาจจะเป็นชื่อการค้า (Trade Name) ก็ได้หรือชื่อจริง (Generic Name ) ของยาก็ได้ หรือจะกรอกตรวจสอบทั้งสองชื่อก็ได้ ถ้าชื่อใดชื่อหนึ่งไม่ได้ผล ดังภาพ
จากภาพผมลองเอายาที่ชื่อ Brufen กรอกดู

safefetus3

4. กด ปุ่มเพื่อตรวจสอบ Search
5. จะได้ผลออกมา เป็น Category ของยานั้น ซึ่งอาจจะเป็น A, B, C, D, X

ผลที่ได้จากการกรอกยาที่ชื่อว่า Brufen พบว่า อยู่ใน Category B* (หมายเหตุ * มีการเพิ่มเติมว่ายา Brufen นี้จะอยู่ใน Category D ถ้าหญิงคนนั้นตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก)

safefetus4

6. การแปลผลตามนี้เลยครับ

  • A = ใช้ในหญิงมีครรภ์ได้อย่างปลอดภัย
  • B = การทดลองใช้ยานี้ในสัตว์ที่ตั้งครรภ์แล้วปลอดภัย แต่ยังไม่มีการทดลองยืนยันในคน
  • C = การทดลองใช้ยานี้ในสัตว์ที่ตั้งครรภ์แล้วไม่ปลอดภัย แต่ยังไม่มีการทดลองยืนยันในคน ถ้าจะใช้ต้องคำนวนดูแล้วว่าประโยชน์ที่ได้นั้นมากกว่าโทษ
  • D = มีหลักฐานแน่ชัดว่ามีผลเสียต่อเด็กในครรภ์ จะใช้ยาได้ถ้ามีความจำเป็นในการใช้ในการรักษาชีวิตเท่านั้น
  • X = ยานี้ห้ามใช้ในคนตั้งครรภ์อย่างเด็ดขาด

เห็นไหมละครับว่าง่ายมากๆ ต่อไปนี้ ผมคิดว่าทุกท่านที่ตั้งครรภ์คงจะสามารถตรวจสอบยาทุกตัวที่จะกินได้เองแล้วนะครับ ว่าจะเป็นอันตรายต่อลูกในครรภ์ตนเองหรือไม่ โดยไม่ต้องพึ่งพาหมอเลย

 

Author: drdragon

Share This Post On
Share This