มารู้จักหินปูน (Dental Calculus) กันเถอะครับ

หินปูน (Dental Calculus or Dental Tartar)

dental calculus

ก่อนขูดหินปูน

dental calculus

ก่อนขูดหินปูน

หินปูนเป็นสารประกอบแคลเซียมที่ตกตะกอนเป็นผลึก จากการที่แคลเซียมในน้ำลายรวมตัวกับสารบางอย่างจาก คราบจุลินทรีย์  (Plaque) หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่า “ขี้ฟัน” หินปูนมีผิวที่ขรุขระจึงทำให้เกิดการเกาะของคราบจุลินทรีย์ได้ง่าย ผลที่ตามมา ก็คือ เชื้อโรคในคราบจุลินทรีย์ทำให้เกิดเหงือกอักเสบ นอกจากนี้ถ้ามีอาหารพวกน้ำตาลอยู่ด้วยในคราบจุลินทรีย์ก็จะทำให้เกิดฟันผุ (Decayed Tooth) ในบริเวณนั้นได้ง่าย หินปูนยังทำให้เกิดความไม่สวยงามและมักทำให้เกิดกลิ่นปาก ดังนั้นจึงควรขูดหินปูนออก ระยะห่างของการขูดหินปูนแต่ละครั้งไม่เท่ากันในแต่ละคน เพราะบางคนเกิดหินปูนได้เร็วกว่าคนอื่น  การตรวจดูหินปูนด้วยตนเองนั้นทำได้ง่าย เพราะบริเวณที่พบได้บ่อยคือด้านลิ้นของฟันหน้าล่าง ให้ส่องกระจกดู อ้าปากกว้างๆ ก้มหน้าลงมองไปที่ด้านลึกของฟันหน้าล่างเป็นจุดที่สังเกตได้

ผลดีและผลเสียของการขูดหินปูน

after remove dental calculus

ภายหลังขูดหินปูน

after remove dental calculus

ภายหลังขูดหินปูน

ผลดี คือ ฟันและช่องปากจะสะอาดขึ้น  นอกจากนี้ยังมีผลในการกำจัดกลิ่นปาก เพิ่มความสวยงาม ปรับปรุงบุคลิกภาพเพราะดูสะอาด มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น
ผลเสีย อาจมีบ้างในรายที่ขูดหินปูนบ่อยเกินความจำเป็น ก็อาจทำให้เกิดฟันสึกได้บ้างแต่ไม่มากนัก ในรายที่หินปูนมากๆ อาจจะเจ็บบ้าง

วิธีป้องกันการเกิดหินปูน

การจะป้องกันไม่ให้เกิดหินปูนขึ้นอีกเลยใน ปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้ การทำความสะอาดฟันให้สะอาดทั่วทั้งปากทุกๆ วัน ก็จะทำให้เกิดหินปูนช้าลงหรือน้อยลง นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการพัฒนาการเพิ่มสารบางอย่างในยาสีฟันเพื่อลดการ เกาะตัวของสารประกอบแคลเซียม

การขูดหินปูนเสี่ยงต่อการเป็นโรคเอดส์หรือไม่

การขูดหินปูนมักจะมีเลือดออกด้วย ถ้าจะให้แน่ใจควรสอบถามผู้ทำการรักษาในเรื่องการฆ่าเชื้อก่อนก็จะดี แต่โดยทั่วไปแล้วมีการระมัดระวังในเรื่องนี้อย่างมากอยู่แล้วในการให้บริการ ทันตกรรม

Author: drdragon

Share This Post On
Share This