มาเรียนรู้ภาวะหัวใจโตกันเถอะครับ

ภาวะหัวใจโต

cardiomegalyเป็นอาการแสดงของโรคที่แอบแฝงอยู่ภายใน โดยที่ตัวมันเองไม่ใช่ตัวโรคเอง ภาวะนี้หมายถึง การที่หัวใจมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 50% ของเส้นผ่าศูนย์กลางของทรวงอกระดับกระดูกซี่โครง ภาวะนี้หัวใจจะมีขนาดโตขึ้น ผนังหัวใจหนาขึ้น ทำให้ช่องในหัวใจในการบรรจุเลือดลดลง เป็นผลให้หัวใจต้องทำงานมากขึ้นในการที่จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย การเรียนรู้อาการและอาการแสดงของภาวะหัวใจโตเป็นสิ่งที่สำคัญมากในคนที่เป็น โรคหัวใจ หรือญาติๆ ของคนที่เป็นโรคหัวใจ

สาเหตุของภาวะหัวใจโต

ภาวะหัวใจโต เป็นผลมาจากการมีการเพิ่มภาระการทำงานของหัวใจให้หนักขึ้น จากโรคบางอย่าง เช่น

 • การมีภาวะเลือดจางมากๆ
 • การมีธาตุเหล็กในเลือดมากกว่าปกติมากๆ
 • โรคไทรอยด์
 • การตั้งครรภ์
 • การออกกำลังกายอย่างหนัก (ทำให้เกิดภาวะหัวใจโตได้ชั่วคราว)
 • โรคที่มีปัญหาที่ลิ้นหัวใจ
 • ภาวะไข้สูงมากๆ (ทำให้เกิดภาวะหัวใจโตได้ชั่วคราว)
 • การใช้ยาบางอย่าง
 • ภาวะโรคที่ทำให้เกิดการอักเสบของหัวใจ
 • โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ดี

ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ

 • มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจโต (กรรมพันธุ์)
 • เป็นโรคความดันโลหิตสูง
 • โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่
 • โรคลิ้นหัวใจชนิดต่างๆ

อาการแสดงของภาวะหัวใจโต

 • อาการมึนศีรษะ
 • การหายใจลำบาก
 • การหายใจได้สั้น
 • การไอที่ไม่ทราบสาเหตุ

ถ้ามีอาการดังข้างบน ร่วมกับการมีหัวใจเต้นผิดปกติเช่นเต้นผิดจังหวะไม่สม่ำเสมอ หรือมีบวมที่ขา อันนี้เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่ามีภาวะหัวใจมีการทำงานที่ล้มเหลว หรือทำงานได้ไม่ดีอย่างมากแล้ว

อาการอื่นๆ ที่อาจจะบ่งชี้ภาวะหัวใจโต

 • อาการเจ็บหน้าอก ร่วมกับการมีการหายใจได้สั้น
 • การมีอาการหน้ามืดเป็นลม

สองอาการนี้บ่งชี้ว่าควรไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด

การรักษา

 • รักษาโรคที่เป็นต้นเหตุของภาวะหัวใจโต
 • ให้ยาขับปัสสาวะเพื่อลดการคั่งค้างของน้ำและเกลือในร่างกาย
 • การให้ยา ACE Inhibitor, Beta blocker, Digoxin ในการช่วยลดความดันโลหิต และช่วยให้หัวใจบีบตัวได้ดีขึ้น
 • ถ้าการให้ยาไม่ได้ผล การใช้ อุปกรณ์กระตุ้นหัวใจฝังเข้าไปในหัวใจ (CARDIOVERTER-DEFIBRILLATOR)
 • ถ้าทุกอย่างที่กล่าวมาไม่ได้ผล การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายของคนไข้

Author: drdragon

Share This Post On
Share This