โรคอะไรเอ่ย…ชื่อเหมือน ขนม

Blueberry Muffin Baby

Blueberry muffin babyBlueberry Muffin Baby : การที่ได้รับการขนานนามแบบนี้ก็เพราะลักษณะที่ แสดงออกทางคลินิกของเด็กที่มีภาวะนี้  ก็คือการที่มี Papule (ตุ่มนูนเล็กๆ) และ Nodule (ตุ่มนูนจากผิวที่เกิดจากการมีก้อนสัญฐานกลมๆ) สีแดงน้ำเงิน  กระจัดกระจายอยู่ทั่วร่างกายของเด็กที่เป็นโรคนี้ซึ่ง Papule และ Nodule นี้ก็คือ จุดที่สร้างเม็ดเลือดที่อยู่ภายนอกไขกระดูก (Extramedullary Hematopoiesis)

Blueberry Muffin Baby พบได้ในเด็กที่มีการติดเชื้อขณะอยู่ภายในครรภ์มารดาด้วยโรคดังต่อไปนี้  Toxoplasmosis, Varicella ( อีสุกอีใส) ,  Cytomegalovirus (CMV), HIV (เอดส์ ), Rubella (หัดเยอรมัน)

การระบาดวิทยา

อายุ : เด็กแรกเกิด

เพศ : ชาย=หญิง

ความชุก : พบไม่บ่อย

สาเหตุ : การติดเชื้อของมารดาด้วยโรคใดโรคหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น Toxoplasmosis, Varicella, CMV, HIV, Rubella ในระหว่างการตั้งครรภ์ แล้วการติดเชื้อส่งผ่านรกไปสู่ทารกในครรภ์

การตรวจร่างกาย

การตรวจพบทางผิวหนัง

ชนิด : มีจุดเลือดออกเล็กๆ, มีจุด Macule (รอยแดง หรือดำ ที่ไม่นูนจากผิว) หรือ Papule (ตุ่มนูนเล็กๆ)  คล้ายรอยฟกช้ำ อยู่อย่างกระจัดกระจายไปทั่ว
สี : น้ำเงินแดง ไปจนถึง สีแบบรอยฟกช้ำ
ขนาด : เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-8 มิลลิเมตร
รูปร่าง : กลม หรือ ทรงไข่
การสัมผัส : นูนจากผิวหนัง, ขนาดที่ใหญ่ๆจะนูนจากผิวหนังถึง 1-2 มิลลิเมตร
การกระจาย : ศรีษะ, คอ, ตัว, แขนขา

การตรวจพบโดยทั่วไป

ต่างกันไปตามโรคตามที่กล่าวถึงข้างต้น

การวินิจฉัยแยกโรค

ต้องแยกสาเหตุของโรคติดเชื้อ ที่ก่อให้เกิดจุดสร้างเม็ดเลือดที่ผิวหนัง ว่าเป็นชนิดไหน ระหว่าง Toxoplasmosis, CMV, Varicella, HIV, Rubella การวินิจฉัยอาศัย ประวัติการติดเชื้อของมารดาด้วยโรคดังกล่าวข้างต้น

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การตรวจตจพยาธิวิทยา จุด Blueberry Muffin จะพบการรวมตัวอัดแน่นของ เซลเม็ดเลือดแดงขนาดใหญ่ที่มีนิวเคลียส และไม่มีนิวเคลียส

การรักษา

รักษาตามแต่โรคที่เป็นการติดเชื้อต้นเหตุ

 

Author: drdragon

Share This Post On
Share This