ฝีบาร์โธลิน (Bartholin abscess)

ผู้หญิงคนหนึ่ง มีอาการปวดบวมที่บริเวณปากช่องคลอด มา 2-3 วัน ทำให้การนั่ง การเดินมีความยากลำบากและมีความเจ็บปวดอย่างมาก จากการตรวจร่างกายของผู้ป่วยบริเวณที่มีปัญหาพบว่า มีก้อนที่มีความเจ็บปวด บวม แดง กดดูแล้วมีลักษณะนิ่มหยุ่นๆ ข้างเดียว (ในคนไข้บางคนเป็น 2 ข้างพร้อมกันเลย ) ที่บริเวณ 5 หรือ 7 นาฬิกา (ถ้าเราหันหน้าเข้าหาปากช่องคลอดของคนไข้ที่กำลังนอนอ้าขาตรงมาทางเราอยู่ บริเวณหัวหน่าวเทียบว่าอยู่บริเวณ 12 นาฬิกา และรูทวารเทียบได้กับบริเวณ 6 นาฬิกา) ก้อนอยู่บริเวณตำแหน่งของแคมเล็กด้านล่าง

ในกรณีอย่างนี้เราควรจะทำอย่างไรดี

1. ถ้าก้อนที่พบนั้นมีอาการบวมไม่มาก และคลำดูไม่มีลักษณะของฝีสุกคือกดดูแล้วไม่นิ่มมาก และเนื้อไม่หยุ่นๆ คลำดูยังแข็งๆตันๆ  กรณีนี้ เราเพียงแค่ให้ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม ให้นั่งแช่บริเวณที่อักเสบในกาละมังน้ำอุ่นครั้งละประมาณ 15 นาที วันละประมาณ 2-3 ครั้ง แล้วนัดติดตามการรักษาต่อเนื่อง

2. ในกรณีที่มีลักษณะของฝีที่สุกแล้วเช่น มีลักษณะของฝีที่กดดูแล้วนิ่มมาก และเนื้อหยุ่นๆ กรณีนี้ควรได้รับการผ่าตัดกรีดแผลเปิดระบายหนองออกโดยแพทย์ และหลังจากเปิดระบายหนองแล้วต้องใส่สายท่อระบายหนองคาไว้ที่แผลหรือเย็บที่ ปากแผลเพื่อป้องกันการปิดของปากแผล  ก่อนการหายสนิทของฝี

3. หลังจากการระบายหนองแล้วควรจะต้องได้รับยาปฏิชีวนะต่อไป และให้นั่งแช่บริเวณที่อักเสบในกาละมังน้ำอุ่นต่อไปด้วยยิ่งดี

4. ให้ผู้ป่วยไปติดตามผลการรักษาตามที่แพทย์นัดอย่างถี่ถ้วนสม่ำเสมอ

ข้อควรระวัง

1. อย่าเข้าใจผิดว่า ถุงซีสต์บาร์โธลี เป็น ฝีบาร์โธลี เพราะถุงซีสต์บาร์โธลีไม่ต้องการรักษาใดๆอย่างเร่งด่วนขณะนั้น (ถุงซีสต์บาร์โธลี มีอาการมีก้อนเฉยๆ ไม่เจ็บปวดใดๆ ไม่บวมแดงมากเหมือนฝี

2. อย่าเข้าใจผิดว่าฝีข้างรูทวาร เป็นฝี บาร์โธลี เพราะ 2 ภาวะนี้ ต้องการรักษาที่ต่างกัน

ความรู้เพิ่มเติม

เชื้อที่ก่อโรคของฝีบาร์โธลี ที่พบบ่อยก็คือ Gonococci,Streptococci,E coli,Proteus,Clamydia และมักจะพบมากกว่า 1 เชื้อ ในหนองของฝี บาร์โธลี  เชื้อ Gonococci เป็นเชื้อที่พบบ่อยที่ทำให้เกิดฝี บาร์โธลี ที่เกิดพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง

 

Author: drdragon

Share This Post On
Share This