โรคความดันโลหิตสูง…ภัยเงียบที่ฆ่าคนไทยจำนวนมากทุกๆ ปี

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) คืออะไร

คือภาวะความผิดปกติที่เกิดจากการมี ความดันตัวบน (Systolic BP) และความดันตัวล่าง (Diastolic BP) สูงกว่าค่าปกติต่อเนื่อง หรือเป็นพักๆ โดยทั่วไปเราให้ค่าปกติของ Systolic BP ต้องไม่เกิน 140 mm ปรอท และค่า Diastolic BP ต้องไม่เกิน 90 mm ปรอท ถ้าสูงเกินกว่านี้เราถือว่ามีความดันโลหิตสูง อันตรายของโรคนี้คือผลที่เกิดขึ้นในระยะยาว จากภาวะความดันโลหิตสูงที่มีต่ออวัยวะภายในของเราคือ ต่อ สมอง ตา หัวใจ ไต และ หลอดเลือด

ชนิดของโรคความดันโลหิตสูง

1. Essential Hypertension

เป็นโรคความดันโลหิตสูง ชนิดที่พบบ่อยที่สุด แต่ไม่ทราบสาเหตุของโรค แต่มีปัจจัยส่งเสริมที่คาดว่าเกี่ยวข้องต่อการเกิดโรค คือการมีประวัติของโรคนี้ในครอบครัว เชื้อสาย เผ่าพันธุ์ ความตึงเครียด ความอ้วน การสูบบุหรี่ การกินอาหารที่มีเกลือแกงสูง หรือการบริโภคไขมันไม่อิ่มตัวสูง การสูบบุหรี่ การกินยาคุม ความแก่ หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตแบบเครียด และไม่ค่อยออกกำลังกาย ก็เป็นปัจจัยส่งเสริมโรค

2. Secondary Hypertension

Hypertensionเป็นโรคความดันโลหิต สูงที่มีสาเหตุมาจากโรคอื่นๆ เช่น โรคหลอดเลือดที่ไต (Renal Vascular Disease), โรคไต (Renal Parenchymal Disease), โรคเบาหวาน, โรค Pheochromocytoma, โรคของต่อมไร้ท่อเช่น ต่อมไทรอยด์ ต่อมพิทูอิทารี่, โรค Cushing Syndrome เป็นต้น

อาการและภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง

โดยทั่วไปโรคความดันโลหิตสูงอาจจะไม่มีอาการใดๆ บางครั้งตรวจพบโรคเพราะว่าไปตรวจโรคอื่นหรือตรวจร่างกายทั่วไปประจำปีแล้วพบ ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยบังเอิญ แต่บางครั้งเมื่อความดันโลหิตที่สูงเริ่มมีผลกระทบกับอวัยวะภายใน ก็จะมีอาการเกิดขึ้น

ตัวอย่างอาการที่อาจจะเกิดขึ้นคือ

 1. อาการปวดหัวบริเวณท้ายทอย และแต่บางครั้งก็หายปวดเองกระทันหัน
 2. อาการมึนและหรืออ่อนเพลีย
 3. มีเลือดกำเดาไหล มีปัสสาวะเป็นเลือด อ่อนเพลีย ตาพร่าลาย  อาการเจ็บหน้าอก อาการเหล่านี้บ่งชี้การรบกวนระบบหลอดเลือดของโรคความดันโลหิตสูง
 4. โรคความดันขึ้นตา (Hypertensive Retinopathy) เกิดจากการเพิ่มความดันในกะโหลก และทำให้เส้นประสาทตาบวม
 5. มีการตีบหรือตันของหลอดเลือดแดง Carotid
 6. มีขนาดของไตโต อาจจะบ่งชี้โรค  Polycystic Kidney Disease ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของโรค Secondary Hypertension
 7. การมีความดันตัวบน (Systolic) หรือตัวล่าง (Diastolic) หรือทั้งสองตัวสูง

โรคความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุสำคัญของโรคดังต่อไปนี้

 1. โรค CVA ( Cerebro Vascular Accident ) หรือโรคหลอดเลือดสมองตีบตันหรือแตกนั่นเอง และจะนำไปสู่การเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิต
 2. โรคหัวใจ เช่น โรคหัวใจโต โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจวาย
 3. โรคไตและโรคไตวาย

การรักษา

เนื่องจากใน Essential Hypertension นั้นไม่มีสาเหตุของโรคที่แน่นอน ดังนั้นการรักษาคือ การมุ่งเน้นในการควบคุมระดับความดันโลหิตให้ปกติ เพื่อปกป้องอวัยวะภายของผู้ป่วยไม่ให้ถูกทำลายจากระดับความดันโลหิตที่สูงกว่าปกติ

การรักษา Secondary Hypertension นั้นเราจะมุ่งเน้นทั้งการรักษาต้นเหตุที่แท้จริงของโรคที่ก่อให้เกิดภาวะ ความดันสูงและการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ

การรักษาควบคุมระดับความดันโลหิตอาจจะประกอบไปด้วย

 1. ควบคุมด้วยยาควบคุมระดับความดัน ซึ่งยานั้นมีหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีข้อดีข้อด้อยต่างๆกันไป แพทย์จะเป็นคนช่วยพิจารณาเลือกชนิดของยาให้ตามความเหมาะสมของคนไข้แต่ละคน
 2. ลดน้ำหนักลงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่ให้อ้วน
 3. ควบคุมและลดการบริโภคเกลือแกง  (Sodium Chloride)
 4. เพิ่มการบริโภคอาหารที่มีกาก แต่ให้ลดการบริโภคไขมัน
 5. งดการสูบบุหรี่
 6. หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ ในปริมาณที่มากจนเกินไป
 7. ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 8. ควรฝึกเทคนิคต่างๆในการที่จะลดความเครียด ในชีวิตประจำวัน

 

Author: drdragon

Share This Post On
Share This