ติ่งเนื้อหน้าหูของลูก…มันคืออะไร?

ถ้าลูกของเราเกิดมา พร้อมกับติ่งเนื้อประหลาดที่หน้าหู คงสร้างความแปลกใจและผิดหวังบ้างแก่พ่อแม่บางคน เพราะทุกๆ คนย่อมต้องการให้ลูกของตนเองเกิดมาพร้อมอวัยวะที่สมบูรณ์แบบ ไม่ขาด ไม่เกิน วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของติ่งเนื้อหน้าหูของลูกน้อย ที่เราพบบ่อยก็คือ Preauricular Skin Tag (ภายในไม่มีกระดูกอ่อน) และ Accessory Tragus (ภายในมีกระดูกอ่อนแบบใบหู) ครั้งนี้ผมขอเล่าเรื่อง Preauricular Skin Tag ก่อน ตามมาอ่านกันเลยครับ

Pre-auricular Skin Tag

เกิดจากการที่ Branchial Arch (ส่วนของร่างกายเราขณะที่เราเป็นตัวอ่อนในครรภ์) ล้มเหลวในการรวมตัวกันอย่างเหมาะสม ความผิดปกติอาจจะเกิดเพียงข้างเดียวหรือ สองข้างก็ได้ และอาจจะเกิดร่วมกับความผิดปกติที่หน้าอื่นๆ ก็ได้

preauricular skin tag

การระบาดวิทยา

อายุ : เด็กแรกเกิด
เพศ : ชาย=หญิง
ความชุก : พบไม่บ่อย
สาเหตุ : เป็นความผิดปกติในการรวมตัวกันของ Branchial Arch (ส่วนของร่างกายเราขณะที่เราเป็นตัวอ่อนในครรภ์) ที่ 1 และ 2

พยาธิสรีระวิทยา

เกิดจากการที่ Branchial Arch ที่ 1 และ 2 มีความผิดปกติในการรวมตัวกัน ในระหว่างระยะ Embryo (ตัวอ่อน)

ประวัติ

พบเห็นได้ตั้งแต่แรกเกิด และดำรงอยู่ไปตลอดชีวิต อย่างไม่มีอาการ ยกเว้นเมื่อมีการอักเสบติดเชื้อ
Pre-Auricular Skin Tag มักเป็นความผิดปกติที่พบเดี่ยวๆ พบน้อยมากที่จะเกิดร่วมกับความผิดปกติ ของ Branchial Arch  อื่นๆ

การตรวจร่างกาย

ลักษณะ เป็นติ่งเนื้อเล็กๆ ที่ยื่นออกมา (Small Pedunculated Papilloma หรือ Papule)
สี : สีเดียวกับผิวหนัง
ขนาด : 1-7 มิลลิเมตร
รูปร่าง : ติ่งยื่นรูปร่างกลม หรือ รี
ตำแหน่งที่พบ : พบที่หน้าใบหู

การวินิจฉัยแยกโรค

ต้องแยกออกจาก Accessory Tragus <Soft Cartilaginous Pedunculated Preauricular Lesions> คือ Preauricular Skin Tag จะไม่มีกระดูกอ่อนภายใน แต่ Accessory Tragus มีกระดูกอ่อนแบบใบหูอยู่ภายใน

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การตรวจทางพยาธิวิทยา จะพบ Loose Fibrous Stroma (เนื้อเยื่อยืดหยุ่น) ปกคลุมด้วย Epidermis (ชั้นหนังกำพร้า) บางๆ

การดำเนินโรค

ภาวะนี้มักจะไม่มีอาการใดๆ แต่จะดำรงอยู่ไปตลอดชีวิต บางครั้งบางคราวจะเกิดการอักเสบติดเชื้อได้
การตรวจพบ Preauricular Skin Tag ควรจะเป็นสิ่งช่วยเตือนให้แพทย์ ตรวจหาความผิดปกติอื่นๆ ของการเจริญพัฒนาการของ Branchial Arch ที่ 1 ที่อาจจะรุนแรงและอันตรายกว่า

การรักษา

ตุ่มเดี่ยวๆ ที่ไม่มีภาวะที่ซับซ้อนใดๆ อาจจะมัดให้หลุดไปเองได้ตั้งแต่แรกเกิด หรืออาจจะตัดออกเพื่อความสวยงามได้เมื่อโตขึ้น

Author: drdragon

Share This Post On
Share This