ไข้หวัดใหญ่ 2009 ระบาด พึ่งใครก็ไม่ได้ พึ่งตนเองกันเถอะ!

อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน เป็นสิ่งที่เราทุกคนพึงกระทำก่อนที่จะหวังพึ่งคนอื่น เมื่อโรคภัยมาถึง ตัวเราเท่านั้น ที่เป็นที่พึ่งได้ในทันที และทันการ

การป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

1. การป้องกันจากภายใน หมาย ความถึงว่า เราต้องเสริมสร้างร่างกายของเราให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ ถ้าเรามีสภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ภูมิต้านทานภายในร่างกายของเราโดยทั่วไปก็พร้อมที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคทั้ง หลาย รวมถึงไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ 2009 ด้วย การเสริมสร้างร่างกายของเราให้แข็งแรงนั้นทำได้โดยยึดหลักการง่ายๆคือหลัก การ 5 อ ดังต่อไปนี้

 • อาหาร คือ รับประทานอาหารที่ครบหมู่ สะอาดและถูกสุขลักษณะ
 • อากาศ คือ อยู่ในที่ที่อากาศบริสุทธิ์ ปราศจากมลภาวะ หรือมีน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • ออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอและพอเหมาะ ไม่มากและน้อยจนเกินไป
 • อารมณ์ คือ พยายามไม่มีอารมณ์ที่ขุ่นมัว หรือเครียด เพราะความเครียดจะลดภูมิต้านทานของร่างกายของเราลง
 • อาศัยในที่อยู่อาศัยที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ ไม่เต็มไปด้วยสัตว์ก่อโรคต่างๆ

เพียงเราทำแค่นี้ได้ เราก็จะสามารถมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงที่สามารถจะทนทานต่อโรคภัยต่างๆได้มากขึ้นครับ

flu prevention method

2. การป้องกันภายนอก

 • สวมใส่ Mask ผ้า ( หรือกระดาษ ) ปิดปากและจมูก วิธีนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในขณะนี้ mask มีหลายประเภท เช่น mask ผ้า, mask กระดาษ , mask N95 ควรสวมใส่ทุกครั้งที่เราต้องเข้าไปอยู่ในที่ชุมนุมชน ที่อาจจะมีคนป่วยจากโรคไข้หวัดใหญ่ปะปนอยู่
 • ทานอาหารที่สุกสะอาด และถูกหลักอนามัย และใช้ช้อนกลางเสมอเมื่อกินอาหารร่วมกับคนอื่นๆ
 • ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยสบู่ธรรมดา หรือ แอลกอฮอล์ เจล สำหรับล้างมือ
 • ไม่เอามือที่ยังไม่ได้ล้างให้สะอาดไปจับตา ใส่ปาก หรือแคะจมูก
 • หลีกเลี่ยงการกอด จูบ หรือสัมผัสมือ กับคนที่เราไม่แน่ใจว่าเป็นโรคหรือไม่
 • ควรพยายามอยู่ห่างจากคนที่เราคิดว่าอาจจะเป็นไข้หวัด อย่างน้อย 1 เมตร
 • เมื่อมีอาการคล้ายจะเป็นไข้หวัดใหญ่ ควรรีบไปปรึกษาแพทย์ และควรหยุดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ไว้ก่อน

3. การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกๆปี และถ้ามีวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ในประเทศแล้ว ควรรีบไปรับการฉีดวัคซีนทันที

อาการที่ต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ หรือ ไข้หวัดใหญ่ 2009

 1. อาการไข้ ( อาการนี้ต้องมี ) และมักเป็นไข้สูงมาก
 2. อาการไอ ( อาการนี้มักจะต้องมี ) และยิ่งมีมาก ยิ่งต้องระวังถึงความรุนแรงของโรค
 3. อาการน้ำมูก คัดจมูก จาม คันจมูก ( อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ )
 4. อาการเจ็บคอ ( อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ )
 5. อาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ปวดกระดูก ( มักมีร่วมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีไข้สูงๆ )
 6. อาการคลื่นไส้ อาเจียน ( อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ ) ใน stomach flu มักมีอาการนี้นำ
 7. อาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ( อาการนี้มักจะมี )
 8. อาการเวียนหัว มึนหัว ( อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ )
 9. อาการเหนื่อย หอบ แน่นเจ็บหน้าอก (พบในรายที่เป็นมาก และเชื้อลุกลามลงปอดและหลอดลม)

Author: drdragon

Share This Post On
Share This