ไข้หวัดใหญ่ 2009 ระบาด พึ่งใครก็ไม่ได้ พึ่งตนเองกันเถอะ!
Aug06

ไข้หวัดใหญ่ 2009 ระบาด พึ่งใครก็ไม่ได้ พึ่งตนเองกันเถอะ!

อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน เป็นสิ่งที่เราทุกคนพึงกระทำก่อนที่จะหวังพึ่งคนอื่น เมื่อโรคภัยมาถึง ตัวเราเท่านั้น ที่เป็นที่พึ่งได้ในทันที และทันการ การป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 1. การป้องกันจากภายใน หมาย ความถึงว่า เราต้องเสริมสร้างร่างกายของเราให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ ถ้าเรามีสภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ภูมิต้านทานภายในร่างกายของเราโดยทั่วไปก็พร้อมที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคทั้ง หลาย รวมถึงไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ 2009 ด้วย...

Read More