นิสัยและตัวตนของกรุ๊ปเลือด – 8

เรื่องนินทากาเร

Gossipเรื่องนินทากาเร

 

A Groupกรุ๊ป A

กรุ๊ป A : เรื่องชี้ความผิด และจุดด้อยคนอื่นนั้นถนัดนัก

A Groupกรุ๊ป A นินทาเป็นเรื่องถนัด
A Groupกรุ๊ป A

กรุ๊ป A : นินทาแล้วก็มักกลัวว่า คนอื่นจะรู้่ว่าตัวเองนินทาพวกเขา

B Groupกรุ๊ป B

กรุ๊ป B : ไม่ค่อยจะรู้หรือสนใจเรื่องนินทาสักเท่าไร

O Groupกรุ๊ป O

กรุ๊ป O : เป็นตัวเร่งปฏิกริยาเรื่องแบบนี้ดีนัก

AB Groupกรุ๊ป AB

กรุ๊ป AB : ด้วยอัจฉริยะภาพด้านโลกส่วนตัวของเขา มันเป็นเป็นเหมือนเกราะป้องกันเรื่องแบบนี้ได้เป็นอย่างดี เขาจึงมองเห็นเรื่องแบบนี้เป็นอีกอย่าง

Author: drzine

Share This Post On
Share This