นิสัยและตัวตนของกรุ๊ปเลือด – 5

คราวนี้มาลองดูกันว่า เมื่อพวกเขาเข้าไปทานอาหาร แล้วเกิดอาหารมื้อนั้นรสชาดไม่ได้เรื่อง พวกเขาจะมีปฏิกริยาอย่างไร

Bad tasteเมื่อหาอารรสชาดไม่ได้เรื่อง

A, O : ปกติมักจะไม่ตำหนิอะไรตรงๆ

AB : ถ้าไม่ชอบมักจะไม่วิจารณ์ซึ่งหน้า

B said what he thinkB พูดความจริง ตรงไปตรงมา

B : เป็นคนตรงไปตรงมา คิดอย่างไร ก็พูดอย่างนั้น ไม่เกรงใจใคร เพราะถือว่าพูดความจริง แต่สิ่งนี้ก็เป็นจุดอ่อนของ B เองเช่นกัน

Author: drzine

Share This Post On
Share This