นิสัยและตัวตนของกรุ๊ปเลือด – 4

เมื่อ A, B, O, AB พวกเขานัดกัน

When they have a appointmentเมื่อ A, B, O, AB พวกเขานัดหมายกัน

O : ไม่ค่อยจะรักษาเวลา ชอบเตร็ดเตร่ ชอบไปลุ้นเอาตอนท้าย

When the time comesเมื่อถึงเวลา

O : ชอบทำหน้าสงสาร ขอความเห็นอกเห็นใจจากผู้อื่น

A : หงุดหงิดกับเรื่องที่นอกระเบียบ ข้อตกลง

A cannot patient tje others mistakeA จะทนไม่ได้กับความผิดของคนอื่น (ยกเว้นตัวเอง)

A : ถ้าเป็นความผิดของคนอื่นละก็ ยอมไม่ได้ ชอบใช้อารมณ์ อันเนื่องมาจากความเก็บกดจากการวางตัวอยู่ในระเบียบ แบบแผน

B : I still at homeB : ฉันยังอยู่บ้าน

B : อยากทำเฉพาะในสิ่งที่อยากทำ ต่อให้วางแผนไว้แล้ว ถ้าอยากเปลี่ยน กับเปลี่ยนได้ดื้อๆ ไม่เกรงใจใคร ข้อนี้ถือว่าเป็นคู่ปรับของ A เลย

Author: drzine

Share This Post On
Share This